Doküman No
MMF.TL.0007
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Piyasada yaygın olarak kullanılan tesisat elemanlarındaki basınç kayıplarının hesaplamasının kavranması için kullanılmaktadır. Basınç kayıpları eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Elektrik bağlantılarını kontrol edin.
  2. Gaz hattını kontrol edin.
  3. Cihazı ısıl etkilere maruz kalmayacak bir yerde çalıştırın. Güneş ışınlarından koruyun.
  4. Elektrik aldığınız priz hattının topraklı bir hat olmasına dikkat edin.
  5. Çalışmayı kapattıktan sonra kompresörü yük altında çalıştırmayın. Çalıştırmadan önce dengelemek için bekleyin.
  6. Seti çalıştırırken fanları kompresörle birlikte çalıştırın.
  7. Çalışmayı tamamladıktan sonra seti kapatın ve prizden çıkartın.