Döküman No
MMF.TL. 0082
Yayın Tarihi
09.03.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Katlite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
  1. Cihazın koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Cihaz prize takılır.
  3. Cihaza bağlı bilgisayar açılır.
  4. Cihaz açma /kapama düğmesi ile açılır.
  5. Kullanıcının istediği özellikteki prosedür seçilir.
  6. Prosedür kaydedilir.
  7. Problar cihaza yerleştirilir.
  8. Ölçüm alınır.
  9. Kullanım bitince açma kapama düğmesi ile cihaz kapatılır. Bilgisayar kapatılır ve cihaz prizden çıkarılır.