Doküman No
MMF.TL. 0082
Yayın Tarihi
09.03.2022
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Katlite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.,

2.Uygulama 

  1. Cihazın koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Cihaz prize takılır.
  3. Cihaza bağlı bilgisayar açılır.
  4. Cihaz açma /kapama düğmesi ile açılır.
  5. Kullanıcının istediği özellikteki prosedür seçilir.
  6. Prosedür kaydedilir.
  7. Problar cihaza yerleştirilir.
  8. Ölçüm alınır.
  9. Kullanım bitince açma kapama düğmesi ile cihaz kapatılır. Bilgisayar kapatılır ve cihaz prizden çıkarılır.