Doküman No
MMF.TL.0023
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Sertlik ölçüm cihazı ile metal ve metal dışı malzemelerin sertliği ölçülmektedir. Sertlik ölçümü için Brinell (TS EN ISO 6506-2), Vickers (TS EN ISO 6507-2) ve Rockwell (TS EN ISO 6508-2) standartları kullanılmaktadır. Sertlik ölçüm cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Cihazın fişini takınız ve cihaz üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
  2. Dokunmatik ekran üzerindeki güç tuşunu kullanarak ekranı açınız.
  3. Ekranda yer alan “Qpix” adlı programı çalıştırınız.
  4. Açılan programda giriş ekranında yer alan “USER” kullanıcı isimli kısma şifre olarak “121” giriniz.
  5. Program arayüzünden ölçüm yapılacak test metodunu, uygulanacak yük miktarını ve yükün tutulma süresini seçiniz.
  6. Sertlik ölçümü yapılacak deney numunesini cihaz tablasına koyunuz.
  7. Deney numunesinin yüzeyini ekranda net bir şekilde görmek için spindle yardımıyla cihaz tablasını yukarı ve aşağı hareket ettiriniz.
  8. Sertlik ölçümünü başlatmak için ekranda yer alan “start test” tuşuna basınız.
  9. Sertlik ölçümü yapılan numuneyi tabladan alınız.
  10. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.