Doküman No
MMF.TL.0010
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Isı değiştiriciler ve ısı transferi derslerinde işlenen kuramsal konuların ve hesaplamaların uygulamalarla desteklenmesine imkan tanımaktadır. 4 farklı ısı değiştirici ve 7 farklı yöntemle 8 deney yapılabilmektedir. Çoklu ısı değiştirici eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
  2. Akış yönü ayarlamalarını kontrol anahtarıyla yapınız.
  3. Kullanılacak ısı değiştiricilere göre soğutma suyu bağlantılarını yapınız.
  4. Gerekli devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
  5. Acil durumlarda kırmızı güç düğmesine basınız.
  6. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.
  7. Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.