Doküman No
MMF.TL.0014
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Geri ısı kazanımlı bir klima santralinin temel işlevlerini tanıtmak ve temel psikrometrik işlemler uygulanabilmektedir. Geri kazanımlı klima santral eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Kondenser lamelleri altı ayda bir su ile temizlenmelidir.
  2. Kompresör durdurulduktan sonra 5 dakika geçmeden tekrar çalıştırılmamalıdır.
  3. Nemlendirici musluğu çok fazla açılmamalıdır. Aksi takdirse drenaj tavası taşabilir.
  4. Fan düşük devirde iken ısıtıcıların aşırı yüklenmemesi gerekir.