Doküman No
MMF.TL. 0078
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Hazırlanan karışımlar hazneye doldurulur.
  2. Numune şişleme çubuğuyla şişlenerek yerleştirilir.
  3. Dolum tamamlandıktan sonra slump aleti yukarı kaldırılarak içerisindeki malzemenin dışarı boşaltılması sağlanır.