Döküman No
MMF.TL. 0078
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  • Hazırlanan karışımlar hazneye doldurulur.
  • Numune şişleme çubuğuyla şişlenerek yerleştirilir.
  • Dolum tamamlandıktan sonra slump aleti yukarı kaldırılarak içerisindeki malzemenin dışarı boşaltılması sağlanır.