Doküman No
MMF.TL.0002
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz, açma kapama düğmesi ile açılır.

2.Kesit alıcı bıçak sabitleştirilir. Bıçak açısı, yatay ve dikey hareket mandalları sıkıştırılır.

NOT: Kesit alıcı bıçak kullanıcı tarafından sağlanmalıdır, cihazın bir parçası değildir.

3.Bıçak havuzu distile su ile doldurulur.

4.Kullanıcı tarafından sağlanan örnek blok cihazdaki yuvasına takılarak sabitleştirilir ve dijital ekrandan istenilen kesit kalınlığı seçilerek ince kesitler alınır.

5.Kullanım saati sonunda kesici bıçak çıkarılır ve cihaz kapama düğmesi ile kapatılır.