Döküman No
MMF.TL.0045
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1-Ana vana sola doğru çevirelerek açılır.

 

2-Vana yanındaki manometrelerden seviye artışı gözlenir.

 

3-Manometre altındaki regülatörden basınç değeri 4 bar’a ayarlanır.

 

4-Kullanıma hazır hale gelir.

 

5- Kullanım tamamlandıktan sonra ana vana sağa doğru çevrilerek kapatılır.

 

6- Manometrede seviyenin sıfıra düştüğünden emin olunur.