Doküman No
MMF.TL.0045
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Ana vana sola doğru çevirelerek açılır.
  2. Vana yanındaki manometrelerden seviye artışı gözlenir.
  3. Manometre altındaki regülatörden basınç değeri 4 bar’a ayarlanır.
  4. Kullanıma hazır hale gelir.
  5.  Kullanım tamamlandıktan sonra ana vana sağa doğru çevrilerek kapatılır.
  6.  Manometrede seviyenin sıfıra düştüğünden emin olunur.