Doküman No
MMF.TL.0035
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

1-Örneğin üzerinden en az 2 adet kontakt alınır.

2-Daha sonrasında bu örnek tutucusuna yerleştirilir.

3-Örnekten çıkan uçlar sistemde daha önce belirtilen yerlere yerleştirilir.

4-Multimeter Keithley (6221-2182)  kullanılarak bu uçların direnç değeri hesaplatılır.

5-Bilgisayar yardımıyla istenilen sıcaklık değerleri gidilir. Her bir sıcaklık değeri için en az 10 dak. o sıcaklıkta beklenilir. 

6-Belirli olan sıcaklıkar için kağıda bu değere karşılık gelen direnç değeri yazılır ve grafiği çizilir.

7-Sonrasında oda sıcaklığına ve basıncına gelinceye kadar beklenir.

8- Daha sonrasında örnek örnek tutucundan çıkartılır.