Döküman No
MMF.TL.0035
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ VE KAPSAMI:

Sistem 100 K ile 400 K sıcaklıklar arasında örneğin sıcaklığa bağlı öz direncinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

 

ÖZELLİKLERİ:

100 – 400 K sıcaklık arasında özdirenç ölçümünü 10-5 mbar atmosfer altında gerçekleştirebilmektedir.

 

KULLANIMI:

1-Örneğin üzerinden en az 2 adet kontakt alınır.

2-Daha sonrasında bu örnek tutucusuna yerleştirilir.

3-Örnekten çıkan uçlar sistemde daha önce belirtilen yerlere yerleştirilir.

4-Multimeter Keithley (6221-2182)  kullanılarak bu uçların direnç değeri hesaplatılır.

5-Bilgisayar yardımıyla istenilen sıcaklık değerleri gidilir. Her bir sıcaklık değeri için en az 10 dak. o sıcaklıkta beklenilir. 

6-Belirli olan sıcaklıkar için kağıda bu değere karşılık gelen direnç değeri yazılır ve grafiği çizilir.

7-Sonrasında oda sıcaklığına ve basıncına gelinceye kadar beklenir.

8- Daha sonrasında örnek örnek tutucundan çıkartılır.