Döküman No
MMF.TL. 0075
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  • Güç kablosu prize takılır.
  • Hava basıncı yeterli seviyeye ulaştığında hava tabancası kullanıma hazır hale gelir.
  • İçerisindeki havanın deney esnasında azalması veya tükenmesi durumunda tekrar prize takılarak hava basıncı yükseltilir.