Doküman No
MMF.TL. 0075
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Güç kablosu prize takılır.
  2. Hava basıncı yeterli seviyeye ulaştığında hava tabancası kullanıma hazır hale gelir.
  3. İçerisindeki havanın deney esnasında azalması veya tükenmesi durumunda tekrar prize takılarak hava basıncı yükseltilir.