Doküman No
MMF.TL.0018
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Metalik malzemelerin korozyona karşı dirençlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Deney cihazıyla birlikte tafel ekstrapolasyon yöntemi veya elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemini kullanarak korozyon hızı ölçülebilmektedir. Korozyon deney hücresi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Korozyon deney cihazının fişini takınız ve cihaz üzerindeki güç anahtarını açık konumuna getiriniz.
 2. Korozyon deney cihazının bağlı olduğu bilgisayarı çalıştırınız.
 3. Korozyon hızı ölçülecek deney numunesini korozyon deney hücresine yerleştiriniz.
 4. Karşıt (platin) ve referans (K/KCl kalomel) elektrotu korozyon deney hücresine yerleştiriniz.
 5. İstenilen korozyon ortamını (asidik, bazik veya tuz çözeltisi) sağlayacak şekilde hazırlanan çözeltiyi deney hücresine doldurunuz.
 6. Bilgisayar ekranında görülen “IviumSoft” adlı programı çalıştırınız.
 7. Program arayüzünde yer alan başlangıç gerilimi (E start), bitiş gerilimi (E end), gerilim aralığı (E step) ve tarama hızı (Scan rate) değerlerini giriniz.
 8. Start tuşuna basarak korozyon deneyini başlatınız.
 9. Sonuçları görmek için program arayüzündeki “Alanysis” sekmesinde yer alan “Corrosion rate” seçeneğine tıklayınız
 10. Korozyon ölçümünde kullanılan deney numunesi, karşı ve referans elektrotları deney hücresinden çıkartarak, hücre içerisindeki çözeltiyi boşaltınız.
 11. Korozyon deney cihazının üzerindeki güç anahtarını kapalı konumuna getirerek cihazın fişini çıkarınız.