Doküman No
MMF.TL.0032
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Genellikle silindirik ve/veya konik yüzeylerin işlenmesinde kullanılabildiği gibi çeşitli profillerde vida açma, delik delme, taşlama gibi işlemler ile de iş parçasına şekil vermek için kullanılmaktadır. Universal torna makinesi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
  2. İşlenecek parçayı aynaya uygun şekilde yerleştirip aynayı sıkınız.
  3. Gerekli kalibrasyon, devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
  4. Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kapatıp araba üzerinde sağda bulunan kolu dönüş yönünüze göre aşağı veya yukarı kaldırarak makineyi çalıştırınız.
  5. Araba üzerinde bulunan kontrol kollarını kullanarak gerekli kesme işlemlerini yapınız.
  6. Araba üzerinde sağda bulunan kolu ortaya getirerek makineyi durdurunuz. Acil durumlarda yer seviyesinde bulunan acil durdurma pedalına basınız.
  7. Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kaldırınız ve işlenen parçayı torna aynasını gevşeterek çıkarınız.
  8. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.
  9. Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.