Doküman No
MMF.TL.0037
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

1-Sistem arkasında bulunan açma – kapama tuşuyla sistem açılır ve sistem çalışır hale gelir.

2-Daha sonrasında vakum başlatma tuşuna basılır ve vakum istenilen basınç a gelinceye kadar beklenilir.

3-Vakumlama işlemi bittikten sonra sistem benzer şekilde vakum bitirme tuşuma basılır ve sistemin vakumu kırılır.

4-Oda atmosfer basıncına gelince sistem açma kapama tuşuna basılarak sistem kapanır.