Doküman No
MMF.TL.0003
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.,

2.Uygulama

2.1.Yüzey Pürüzlülük Cihazı  (Phase II/SRG-4000) Kullanma Talimatı

 1. Cihaz ile ölçülecek yüzey arasındaki açı doksan derece olacak şekilde ayarlanır.
 2. “Aç/Kapa” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 3. “Cut-Off” tuşuna basılarak gerekli uzunluk ayarlanır .
 4. “DEL/MENU” tuşuna üç saniye basılı tutarak filtre menüsü açılır ve aşağı/yukarı ok tuşları kullanılarak gerekli filtre seçilir .
 5. “DEL/MENU” tuşuna ekranda “Unit” görünene kadar basılı tutulur ve ok tuşlarıyla birim seçimi yapılır.
 6. “RaRz…” tuşu kullanılarak pürüzlülük skalası seçilir.
 7. “Range” tuşu kullanılarak ölçüm aralığı seçilir.
 8. “Start” tuşu kullanılarak ölçüm alınır.
 9. Cihaz kapatılır.

 

2.2.Işık Şiddeti Ölçme  Cihazı  (Lutron/LX-1108) Kullanma Talimatı

 1. Işık sensörü ölçüm cihazına takılır ve “Power” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 2. “Lux/FC” tuşuna basılarak birim seçilir .
 3. “Range” tuşuna basılarak ölçüm aralığı seçilir.
 4. “Source” tuşuna basılarak ilgili ölçüm kaynağı için filtre seçilir.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.3.İletkenlik Ölçme Cihazı (Lutron / YK-22CT) Kullanma Talimatı

 1. Ölçüm probu cihaza yerleştirilir ve prob kilitlenir.
 2. “Power” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 3. “CD/TDS” tuşuna basılarak iletkenlik ölçüm fonksiyonu seçilir.
 4. Önce “Temp” tuşuna ve sonrasında ok tuşlarına basılarak sıcaklık kompanzasyon değeri ayarlanır.
 5. “Range” tuşuna basılarak ölçüm aralığı seçilir.
 6. Ölçüm alınır.
 7. Cihaz kapatılır.

 

2.4.Ses Seviyesi Ölçme Cihazı  (Lutron /SL-4012) Kullanma Talimatı

 1. “Power” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 2. “A/C” tuşuna basılarak frekans ağırlıklandırması seçilir.
 3. “Range” tuşuna basılarak ölçüm aralığı seçilir.
 4. “Time weighting” tuşuna basılarak zaman ağırlıklandırması seçilir.
 5. Cihaz ölçülecek ses kaynağına doğru yönlendirilir.
 6. Ölçüm alınır.
 7. Cihaz kapatılır.

 

2.5.Multimetre (Brymen/BM157)Kullanma Talimatı

 1. Kızaklı tuş “V-A auto” konumuna çekilerek cihaz açılır.
 2. “COM” ve “+” kısımlarına ölçüm probları bağlanır.
 3. Bağlanan problar veya  multimetrenin sağ tarafında ki tuşa basılıp açılan kıskaç kullanılarak ölçüm alınır.
 4. “THD%-F” tuşuna basılıp toplam harmonik bozulma ölçülür.
 5. Kızaklı tuş “3~Bal  ? 1~” konumuna çekilerek tek faz ve üç faz ölçümleri yapılır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.5.İnfrared Termometre  (Fluke/574) Kullanma Talimatı

 1. Cihazı açmak için tetik çekilir.
 2. Cihaz ölçüm alınacak bölgeye yönlendirilir ve tetik çekilir.
 3. Yayılım değerini ayarlamak için “Emiss” tuşuna basılır ve ok tuşları kullanılarak “Free” modu seçilir ve ok tuşları kullanılarak değer ayarlanır ve giriş tuşuna basılır.
 4. Ölçüm alınır.
 5. Fark değerini ölçmek için “Mode” tuşuna DIF sembolü ekranda görünene kadar basılır böylece ekranda ölçülen en büyük en küçük değerler arası fark görünür.
 6. Ortalama değerini ölçmek için “Mode” tuşuna AVG sembolü ekranda görünene kadar basılır böylece ekranda ölçülen değerlerin ortalaması görünür.
 7. Bir işlem yapılmayınca cihaz kısa bir süre sonra kendiliğinden kapanır.

 

2.6.İç Çap Mikrometre (Asimeto) Kullanma Talimatı

 1. Cihazın altındaki vida döndürülerek kıskaçlar açılır.
 2. Ölçülecek malzeme kıskaçlar arasına yerleştirilir.
 3. Cihazın ucundaki kısım döndürülerek malzeme sıkıştırılır.
 4. Cihazın yatay skalasında okunan değer ana ölçüm değeri, düşey skalasında okunan değer ise küsurat değeridir.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.7.Dış Çap Dijital Mikrometre  (Asimeto) Kullanma Talimatı

 1. Ölçülecek malzemeye göre ölçüm uçlarının aralığı cihazın üstündeki döner kısım kullanılarak ayarlanır.
 2. Cihaz ölçülecek malzeme yerleştirilir.
 3. Cihazın ucunda bulunan kısım döndürülerek malzeme sıkıştırılır.
 4. “On/Off” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.8.Dış Çp Merkanik Mikronetre (Asimeto) Kullanma Talimatı

 1. Ölçülecek malzemeye göre ölçüm uçlarının aralığı cihazın üstündeki döner kısım kullanılarak ayarlanır.
 2. Cihaz ölçülecek malzeme yerleştirilir.
 3. Cihazın ucunda bulunan kısım döndürülerek malzeme sıkıştırılır.
 4. Cihazın yatay skalasında okunan değer ana ölçüm değeri, düşey skalasında okunan değer ise küsurat değeridir.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.9.Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü (Fluke/435 Series II) Kullanma Talimatı

 1. Adaptör fişe takılır.
 2. Açma tuşu kullanılarak cihaz açılır.
 3. 3 fazlı sistem bağlantısı için akım pensleri faz “A (L1)”, “B (L2”), “C (L3)” ve “N (Nötr)” iletkenlerinin etrafına yerleştirilir. Pensler uygun sinyal polaritesini gösteren bir ok ile işaretlenmiştir.
 4. Daha sonra gerilim bağlantıları yapılır: “Ground (Toprak)” ile başlanıp, sırasıyla “N”, “A (L1)”, “B (L2)” ve “C (L3)” ile devam edilir.
 5. Doğru ölçme sonuçları için “Ground (Toprak)” girişi mutlaka bağlanmalıdır. Akım penslerinin sabitlenmiş ve iletkenlerin etrafında tamamen kapalı olduğuna dikkat edilmelidir.
 6. Dalga biçimi ekranına gitmek için “SCOPE” tuşuna basılır. Bu ekrandan fazör ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 7. VOLT/AMPER/HERTZ ölçüm ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır. Açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla Volt/Amper/Hertz seçilir ve “ENTER” tuşuna basılır.
 8. VOLT/AMPER/HERTZ ölçüm ekranındayken Trend ekranına erişmek için F3 tuşuna basılır.
 9. VOLT/AMPER/HERTZ ölçüm ekranındayken Events ekranına erişmek için F4 tuşuna basılır.
 10. Düşüşler ve Yükselmeler Trend ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Düşüşler ve Yükselmeler” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 11. Düşüşler ve Yükselmeler Trend ekranından Düşüşler ve Yükselmeler Events tablolarına ulaşmak için F4 tuşuna basılır.
 12. Harmonik Çubuk Grafik ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Harmonikler” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 13. Harmonik Çubuk Grafik ekranından Harmonik Ölçüm ekranına geçmek için F3 tuşuna basılır.
 14. Harmonik Çubuk Grafik ekranından Harmonik Trend ekranına geçmek için F4 tuşuna basılır.
 15. Güç ve Enerji Ölçüm ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Güç ve Enerji” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 16. Güç ve Enerji Ölçüm ekranından Trend ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 17. Güç ve Enerji Ölçüm ekranından Events ekranına erişim için F4 tuşuna basılır.
 18. Enerji Kaybı Hesaplayıcı ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Enerji Kaybı Hesap Makinesi” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 19. Enerji Kaybı Hesaplayıcı ekranından Ölçüm ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 20. Enerji Kaybı Hesaplayıcı ekranından Events ekranına erişim için F4 tuşuna basılır.
 21. Güç İnvertörü Verimi Ölçümü ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Güç Redresörü Verimliliği” seçilir ve ENTER tuşuna basılır. F5 tuşuna basılarak veriler gözlenir.
 22. Güç İnvertörü Verimi Ölçümü ekranından Trend ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 23. Dengesizlik Fazör ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Dengesizlik” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 24. Dengesizlik Fazör ekranından Ölçüm ekranına erişim için F2 tuşuna basılır.
 25. Ölçüm ekranından Dengesizlik Trend ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 26. Kalkış Trend ekranına gitmek için “MENU” tuşuna basılır açılan ara yüzden ok tuşları yardımıyla “Kalkış” seçilir ve ENTER tuşuna basılır.
 27. Ok tuşları kullanılarak beklenen kalkış zamanı, nominal akım, eşik ve histerisiz tetikleme limitleri belirlenir. F3 tuşuna basılarak Kalkış Trend ekranına geçilir.
 28. Kalkış Trend ekranından Ölçüm ekranına erişim için F3 tuşuna basılır.
 29. Kalkış Trend ekranından Events ekranına erişim için F4 tuşuna basılır.
 30. Daha önceki aşamalar benzer olarak “MENU” tuşuna basılarak Monitör, Fliker, Geçici Akımlar, Güç Dalgası, Ana Şebeke Sinyali ve Shipboard V/A/Hz ekranlarına erişilip gerekli ölçümler alınır.
 31. Cihaz kapatılır.

2.10.Baca Gazı Analiz Cihazı (Testo/340) Kullanma Talimatı

 1. Ölçüm probu cihaza bağlanır.
 2. Açma tuşu kullanılarak cihaz açılır.
 3. Cihazın üstündeki ../../Ekran%20Resmi%202019-05-29%2010.13.38.png tuşuna basılır ve ana menü açılır.
 4. Ok tuşları kullanılarak “Measurement” menüsü seçilir.
 5. Bu menü altından ok tuşları kullanılarak “Flue gas” seçilir ve seçim onaylanır.
 6. Ölçüm alınır.
 7. Cihaz kapatılır.

 

2.11.Viskozimetre  (SOIF/NDJ8S) Kullanma Talimatı

 1. Test edilecek örnek hazırlanıp 60mm’den daha fazla çapa sahip bir hazneye dökülür.
 2. Cihazın altındaki T şeklindeki koruma kolu saat yönünün tersine çevrilir.
 3. Uygun rotor seçilir ve konektöre yerleştirilir.
 4. Rotoru yavaşça suyun içine daldırmak için kaldırma  butonu döndürülür.
 5. Cihazın dengesi yeniden ayarlanır.
 6. Cihaz kapatılır.

 

2.12.Elektrik Makinaları Deney Seti  (HPS) Kullanma Talimatı

 1. Kullanılacak makine türü seçilir.
 2. Makine frenleme ünitesine sürülür.
 3. Makine frenleme ünitesine kuple edilir.
 4. Sabitleme kolu fren makinesi yönünde çekilerek, makine sabitlenir.
 5. Makine sıcaklık koruma algılayıcısının çalışması için TK kabloları seçilen makine ile kumanda cihazı arasına bağlanır.
 6. Seçilen makine ve ilgili deneyin kurulum şemalarına göre sistem elektriksel bağlantısı yapılır ve fren ünitesinin çalıştırılma sırası seçilen bu deneye göre belirlenir.
 7. Şebeke elektriği sisteme verilir.
 8. Kumanda cihazı ayarları yapılır.
 9. Kumanda cihazı açılır.
 10. Üniversal besleme cihazı açılır.
 11. Devir yön göstergesine dikkat edilir.
 12. İlgili deneye ait ölçümler yapılır.
 13. Ölçümler tamamlandıktan sonra önce üniversal besleme ünitesi ardında da kumanda cihazı kapatılır.

 

2.13.Güneş Enerji Seti  (K&H GES-100) Kullanma Talimatı

 1. Lambanın açısı gerekli şekilde ayarlanır.
 2. Güneş pillerinin açısı gerekli şekilde ayarlanır.
 3. Güneş pilleriyle modül arasındaki elektriksel bağlantılar yapılacak deneylerin kurulum şemalarına göre yapılır.
 4. İstenirse modül üzerindeki dijital multimetreler devreye alınır.
 5. Adaptör yardımıyla deney setine DC elektriksel besleme verilir.
 6. Lamba açılır.
 7. Gerekli ölçümler alınır.
 8. Lamba kapatılır.
 9. DC elektriksel besleme kesilir.
 10. Bağlantı kabloları sökülür.

 

2.14.Refraktrometre (SCHMIDT+HAENSCH DHR-60) Kullanma Talimatı

 1. Açma tuşuna basıp cihaz açılır.
 2. Backlight + Read tuşlarına aynı anda basılıp üç saniye beklenerek cihaz kalibre edilir.
 3. Read tuşuna basılıp ölçüm alınır.
 4. Cihaz kapatılır.

 

2.15.Mekanik Derinlik Kumpası (ASİMETO) Kullanma Talimatı

 1. Sıkıştırma vidası gevşetilir.
 2. Ölçülecek olan malzemeye kumpas yerleştirilir.
 3. Ölçüm alınır.
 4. Sıkıştırma vidası sıkılır.
 5. Cihaz kapatılır.

2.16.Elektrolizli Hidrojen Modülü  (HORİZON) Kullanma Talimatı

 1. Elektroliz ünitesinin üstündeki şeffaf kapak kaldırıp sağ taraftaki kısma saf su doldurulur.
 2. Cihaz fişe takılır.
 3. Yakıt tüpü ortadaki deliğe vidalanır.
 4. Vidalama işlemi bitince (tüp son noktaya geldiğinde) ünitenin lambası kırmızı olarak yanar ve elektroliz ile tüpe basınçlı gaz basımına başlar. (Yaklaşık 6 saat)
 5. Dolan tüp tersine çevirerek çıkarılır.
 6. Cihazın fişi çekilerek kapatılır.

2.17.Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı (Testo/435) Kullanma Talimatı

 1. Cihazı açmak için  tuşuna basılır.
 2. Cihaz hangi ölçümün yapılması isteniyorsa (CO2, hava sıcaklığı, ortam havası nemi ve mutlak basınç ölçümü) fonksiyon tuşları yardımıyla istenilen ölçüm yöntemi seçilir.
 3. Seçilen ölçüm yöntemine göre ölçüm probu cihaza bağlanır.
 4. Ölçüm başlatılır.
 5. Gerekli veriler elde edildikten sonra ölçüm sonlandırılır.
 6. Veriler kaydedilir.
 7. Cihaz  tuşa basılarak kapatılır.

2.18.Buhar Kazanı  (Malkan) Kullanma Talimatı

 1. Su deposunu mutlaka kireci alınmış su ile doldurunuz.
 2. Kazanı çalıştırmadan önce sağ alttaki (su tahliye) vanasını kapatınız.
 3. Ana şalteri, start ve el ütü anahtarını açınız.
 4. Buhar basıncı 3 bar' a çıkınca çalışmaya başlayabilirsiniz.
 5. Eğer su pompası çalışıyor, su çekmiyorsa ve basınç yükselmiyorsa su pompası hava yapmıştır. Üstteki sarı vidayı açıp su doldurunuz.
 6. İş bittikten sonra önce ütülerdeki buharı, sonra alttaki vanayı açarak suyu mutlaka boşaltın ve vanayı açık bırakın.
 7. Cihazı kapatın.
 8. Gerektiğinde su deposundaki filtreyi temizleyin.

2.19.Termal Kamera  (Fluke/Ti32) Kullanma Talimatı

 1. Cihazı açmak için ortadaki güç tuşuna (F2) 2 saniye basılır.
 2. Cihazdaki üç tuşun (F1, F2 ve F3) eşlik ettiği menüler, ısı görüntüsü görüntüleme, saklanan görüntüleri kaydetme ve görüntülemenin yanı sıra yansıyan arka plan sıcaklığı telafisi, sıcaklık skalası, iletim düzeltimi vb. işlemleri yapar.
 3. Menüyü açmak için "F2" tuşuna basılır.
 4. Menüleri açıp, içlerinde gezinmek için "F2" tuşuna basılır.
 5. Menü son tuşa basma işleminin ardından birkaç saniye içinde otomatik olarak kaybolur ve görüntü canlı görünüme döner.
 6. Cihaz kullanımı bittikten sonra "F2" tuşuna 2 saniye basılı tutularak kapatılır.

 

2.20.Optik Temaslı Takometre  (Lutron/DT-2230) Kullanma Talimatı

 1. Cihaz açılır.
 2. Ölçüm yapılacak fonksiyon " FUNCTION" düğmesine basılarak seçilir. 3 ölçüm fonksiyonu vardır. Bunlar;
 1. Fotoğraf RPM ölçümü;
 1. Fotoğraf RPM" işlevi seçilir.
 2. Ölçülen nesneye "Yansıtıcı İşaret" uygulanır.
 3. Güç tuşuna sürekli basılır " ve "Lazer Işığı hizalanır.
 1. Kontak RPM ölçümü;
 1. "Kontak RPM" işlevi seçilir,
 2. "Güç Düğmesine" basılır ve "RPM Adaptörü" ölçülmek istenen dönen eksene bağlanır.
 3. Okuma sırasında "Ölçüm Düğmesi" serbest bırakılır.
 1. Yüzey Hızı Ölçümü
 1. Yüzey hızı işlevi "m / dak" , "ft / dak" veya "in / dak" olarak seçilir.
 2. "Güç Düğmesine" basılır ve "Yüzey Hız Çarkı" dedektöre bağlanır
 3. "Güç Düğmesi" serbest bırakılır ve okuma stabil hale gelir.
 1. Ölçüm bittikten sonra cihaz kapatılır.

2.21.Yenilenebilir Enerji Sistemleri Deney Seti (FERMA) Kullanma Talimatı

 1. Bu deney seti ile;
 1. Güneş paneli (gerilim, akım, güç) karakteristiklerinin incelenmesi,
 2. Güneş panellerinin farklı bağlantı şekilleriyle çalıştırılması,
 3. Fotovoltaik sistemlerin kurulumu ,
 4. Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin direkt çalışmasının tasarımı ve test edilmesi,
 5. Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin depolama çalışmasının tasarımı ve test edilmesi,
 6. Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin 230V AC gerilim üretiminin tasarımı ve test edilmesi,
 7. Küçük rüzgar enerjisi tesislerinin tasarımı ve çalışma prensipleri,
 8. Rüzgar tirbüni sistemlerinde enerji depolama ve sistem optimizasyonu,
 9. 230 V AC gerilim üretimi için şebekeden bağımsız rüzgar türbini sistemi tasarımı,
 10. Şebekeden bağımsız enerji kaynağı oluşturmak için rüzgar enerjisi ve fotovoltaik sistemlerin hibrid kullanımı,
 11. Hidrojenin üretilmesi ve depolanması,
 12. Yakıt hücrelerinin karakteristiklerinin incelenmesi,
 13. Yakıt hücrelerinin farklı bağlantı şekilleriyle çalıştırılması,
 14. Üretilen enerjinin çeşitli AC ve DC yükler üzerinde tüketimi, enerji yönetimi, enerji tasarrufu deneyleri yapılabilmektedir.
 15. Yapılacak deneye göre gerekli bağlantılar yapılır.
 16. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra, bilgisayara bağlantı yapılır.
 17. Profilab programı bilgisayarda çalıştırılır.
 18. Program yardımı ile istenilen ölçümler yapılır.
 19. Ayrıca bilgisayara gerek duymadan deney seti üzerindeki ampermetre ve voltmetre yardımı ile ölçüm değerleri görülebilir.
 20. Deney bittikten sonra yapılan bağlantılar sökülür.

2.22.Kalorimetre  (PARR/6200) Kullanma Talimatı

 1. Kalorimetreyi açın.
 2. Ana menüye girin.
 3. Oksijeni açın.
 4. Kalorimetre çalışma menüsüne girin.
 5. Isıtıcı ve pompayı açın.
 6. Bir örnek hazırlayın
 7. Örneği kafaya yerleştirin.
 8. Daha sonra kafayı bomba kabına yerleştirin.
 9. Oksijen Dolum Bağlantısını 1108'e yerleştirin.
 10. Kalorimetre çalıştırma ekranında O2 doldurma düğmesine basın.
 11. Kovayı 2 litre (2000 ± 5 g) suyla doldurun.
 12. Kova kalorimetrenin içine yerleştirin.
 13. Bomba kaldırıcısını kullanarak bomba parçasını kovaya yerleştirin.
 14. Ateşleme kablolarını 1108 bomba kafasındaki terminallere takın.
 15. Bombayı kovaya indirin.
 16. Bombanın kovanın altındaki kabartmalı daireye oturmasına dikkat edin.
 17. Oksijen sızıntısı olmadığından emin olmak için bombayı gözlemleyin. Bombadan gelen kabarcıklar varsa devam etmeyin.
 18. Karıştırıcı veya kova termistörünün 1108 bomba veya kepçeye dokunmadığından emin olarak kapağı kapatın.
 19. Çalışma Modu için Standardizasyon (kalibrasyon) veya Tayin (bilinmeyen örnekler) seçin.
 20. Start butonuna basınız.
 21. Örnek ID girin.
 22. Bomba ID girin.
 23. Örnek ağırlığını girin.
 24. Uç ağırlığını girin.
 25. Sonuçlar dokunmatik ekranda gösterilecektir.
 26. Kapağı açın ve kovayı bomba ile çıkarın.
 27. 1108 bombasını kovadan çıkarın ve valfi gevşeterek basıncı boşaltın.
 28. Bomba kafasını ve silindiri distile su ile iyice durulayın.
 29. Bomba kafası, silindir ve vidalı kapağı kurutun.
 30. Bomba şimdi bir sonraki teste hazırlanmak için hazır.

2.23.Saatlik Kumpas  (ASİMETO)

 1. Cihazdaki vida döndürülerek kıskaçlar açılır.
 2. Ölçülecek malzeme kıskaçlar arasına yerleştirilir.
 3. Cihazdaki vida döndürülerek kıskaçlar kapatılır.
 4. Cihazın yatay skalasında okunan değer ana ölçüm değeri, saatten okunan değer ise küsurat değeridir.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

2.24.Dijital Göstergeli Kumpas (ASİMETO)

 1. Ölçülecek malzemeye göre ölçüm uçlarının aralığı cihazın üstündeki döner kısım kullanılarak ayarlanır.
 2. Cihaz ölçülecek malzeme yerleştirilir.
 3. Cihazın ucunda bulunan kısım döndürülerek malzeme sıkıştırılır.
 4. “On/Off” tuşuna basılarak cihaz açılır.
 5. Ölçüm alınır.
 6. Cihaz kapatılır.

2.25.Manyetik Alan Ölçer  (F.W.BELL/5100 Series)

 1. Ölçüm probu cihaza takılır.
 2. On/Off tuşuna basılarak cihaz açılır.
 3. AC veya DC manyetik alan ölçümünü seçmek için “SHIFT” tuşuna ve sonrasında sonra sağ ok tuşuna basılır.
 4. Ölçüm birimini seçmek için “SHIFT” tuşuna ve sonrasında sol ok tuşuna basılır. Aşağı/yukarı ok tuşları yardımıyla birim seçilir.
 5. Ölçüm aralığını seçmek için “RANGE” tuşuna basılır ve sonrasında aşağı/yukarı ok tuşları kullanılarak istenen aralık seçilir.
 6. Ölçüm alınır.
 7. Cihaz kapatılır.

 

2.26.İnce Film Üretim Laboratuvarı Cihaz Kullanım Talimatları

2.26.1.Uv Kabini  (CAMAG) Kullanma  Talimatı

 1. Cihazın perdesi açılarak incelenecek olan numune kabin içine yerleştirilir.
 2. Cihaz üzerindeki “short wave” “long wave” yazılı düğmeye basılarak incelemek istediğimiz dalga boyuna göre (254nm ve 366nm) seçim yapılır.
 3. Gözleme işlemi cihaz üzerindeki gözlem penceresinden yapılır.
 4. İşlem bittikten sonra dalga boyu düğmesi mutlaka kapatılır(düğme orta konuma getirilir).
 5. Numune kabin dışına alınır.

2.26.2.Tüp Fırın  (Protherm/PTF 12/75/600) Kullanma Talimatı

 1. Yeşil switch açılır. Işıklar yanıp söner ve “tık” sesi gelir.
 2. Program yazmaya başlamak için “*” ve “Enter” tuşlarına aynı anda basılır.
 3. Şifre olarak 10 değeri girilir.
 4. “↑” ve ”↓” tuşları ile kullanılacak program seçilir.
 5. Program yazılırken;
  • t.01 → belirlenen sıcaklığa çıkmak için dakika cinsinden süreyi belirler.
  • s.01 → fırının ısınacağı sıcaklığı (°C) belirler.
  • t.02 → belirlenen sıcaklıkta bekleme süresini (dakika) belirler.
  • s.02 → bekleme süresindeki sıcaklığı (°C) belirler.
 6. Adımlar tamamlandığında “end” yazısı görülene kadar ”↓” tuşuna basılır.
 7. Programı çalıştırmak için ana ekran gelinceye kadar “*” tuşuna basılır.
 8. Program seçildikten sonra “*” tuşu basılı iken “run” tuşuna basılır ve program çalıştırılır.
 9. Kırmızı switch açılır.
 10. Programı durdurmak için “*” tuşu basılı iken “stop” tuşuna basılır.
 11. Ekrandaki kırmızı sayılar fırının güncel sıcaklığını gösterir.
 12. Isıtma hızı seçilir.
 13. Maksimum çalışma sıcaklığı 1100 °C’dir.
 14. Programı durdurmak için “*” tuşu basılı iken “stop” tuşuna basılır.
 15. Kırmızı ve yeşil switch kapatılır.

2.26.3.Sıvı Azot Tankı  (IC 50 D) Kullanma Talimatı

 1. Sıvı azot tankı kullanılırken ortam iyi havalandırılır.
 2. Sıvı azot tankı üzerindeki küresel vana "ON" konumuna getirilerek açılır.
 3. İstenilen miktarda sıvı azot alınır.
 4. Sıvı azot ile temas edilmemelidir.
 5. Sıvı azot alındıktan sonra küresel vana "OFF" konumuna getirilerek kapatılır.

2.26.4.Fiziksel Buhar Biriktirme İnce Film Kaplama Cihazı  (VAKSİS PVD handy/1DLE-LN) Kullanma Talimatı

 1. İlk olarak vakum kazanına buharlaştırılacak malzeme ve altlığın yerleştirilmesi için atmosfer basıncında olan vakum kazanı açılarak altlık perdeleme haznesi yerinden alınır.
 2. Altlık kapama perdesi açılarak altlık tutucu da yerinden alınarak örnekler altlık tutucuya tutucu çeneler yardımıyla tutturulur.
 3. Altlık tutucuya örneklerin yerleştirilmesinin ardından altlık tutucu ve perdeleme haznesi aynı şekilde yerlerine monte edilir.
 4. Altlıkların yerleştirilmesinden sonra buharlaştırma kaynağına istenilen kaplama malzemesini koymak için Quartz tüpü ve kaynak gömleği yerinden alınır.
 5. Buharlaştırma kaynağına takılı Tungsten kayıkçığa istenilen kaplama malzemesi konulur.
 6. Quartz tüpü ve kaynak gömleği yerlerine monte edilir.
 7. Cihaz Üç Faz 380 V ile çalışır.
 8. Cihazın kablosu fişe takılır.
 9. Cihazın arkasındaki elektrik panelinde bulunan sigortaların açık/kapalı durumlarına bakılır.
 10. Sistemi vakuma alma işlemine geçilerek önce sistemin mekanik pompa ile kaba vakumu alınır daha sonra difüzyon pompası ile vakum kazan basıncı 1x10-5 Torr seviyesine ulaşması beklenir.
 11. Kazan basıncı 1x10-5 Torr seviyesine ulaştıktan sonra altlıkların soğutulması için sıvı azot haznesine sıvı azot doldurulur.
 12. Hedef sıcaklığa ulaşıncaya kadar azot ekleme işlemine devam edilir.
 13. Hedef sıcaklığa ulaşıldıktan sonra termal güç kontrol PID’sinden güç değeri yavaş bir şekilde yükseltilerek tungsten kayıkçık üzerinden akım değeri yavaş yavaş artırılır.
 14. Belirli bir akım değerinden sonra tungsten kayıkçığın kızarmaya ve yüksek akımla oluşan ısıdan dolayı kaplama malzemesinin eriyip buharlaşmaya başladığı görülür.
 15. Doymuş buhar ortamı oluştuktan sonra kaplama işleminin başlaması için altlık kapama perdesi açılır. Buharlaşan kaplama malzemesinin altlıklara biriktirilerek kaplanması beklenir.
 16. Kaplanan örneklerin düşük sıcaklıktaki vakum kazanından çıkartılması için sistem sıcaklığının oda sıcaklığına yükselmesi beklenir.
 17. Oda sıcaklığına ulaşan düşük basınçlı vakum kazanı, kazan vakum kırma vanasının yavaş yavaş açılmasıyla atmosfer basıncına getirilir.
 18. Atmosfer basıncında olan kazan, kazan indirme/kaldırma mekanizması kullanılarak yukarı doğru açılır.
 19. Altlık tutucu dikkatli bir şekilde çıkarılır ve tutucu çeneler gevşetilerek kaplanan altlıklar altlık tutucudan cımbız yardımı ile alınır temiz kaplara konulur.

2.26.5.Güneş Simülatörü (Sciencetech/201 Series) Kullanma Talimatı

 1. Sistemi çalıştırmadan önce, güç kaynağı, ateşleyici (PS) ve lamba yuvası üniteleri arasında uygun bağlantılar yapılmalıdır. İlk olarak, ateşleyici kablolarının iki HV konektörünü lamba yuvasına, siyah fişi siyah sokete ve kırmızı fişi kırmızı sokete bağlayın. İkinci olarak, fan kilitleme kablosunu PS ile lamba yuvası komplesi arasına bağlayın.
 2. Voltaj seçici, PS'nin arka panelindeki ON/ OFF düğmesine bitişiktir. Ayara bağlı olarak "115" veya "230" gösterecektir. Voltaj ayarının istenen hat voltajı için doğru olduğundan emin olun, ünitelerin kapalı "OFF" olduğundan emin olun ve ardından güç kablosunu PS'ye bağlayın. Son olarak, güç kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın.
 3. Güç kaynağını açmak için, ünitenin arkasındaki ana güç düğmesine basılır. Lambayı açmak için, Güç Ayarı topuzunu yaklaşık 3/4 maksimum CW konumuna getirilir ve ünitenin önündeki Lamba açık"ON" düğmesine basılır.
 4. Güç kaynağı ekranı, kontaktan sonra ve birkaç saniye boyunca çalışmayacaktır. Ancak, ateşlemeden sonra, ekranın hatalı davrandığını fark ederseniz, sistemi kapatın, birkaç saniye bekleyin ve tekrar açın.
 5. Lamba istenen güç seviyesinde çalışırken, PS kontrol panelinin önündeki Lamba kapalı "OFF" düğmesine basın. Bu, lambadaki akım akışını durduracak ve lambayı kapatacaktır.
 6. Ana güç düğmesini kapatmayın. Lamba soğutma fanının çalışmaya devam etmesi gerekir.
 7. Lamba soğuduktan sonra PS'yi kapatın.

 

2.27.Isı ve Akışkanlar Laboratuvarı Cihaz Kullanım Talimatları

2.27.1.Hava Kompresörü  (Yiğitsan/YVK-10) Kullanım Talimatı

 1. Kompresör hava çıkışındaki vana açılır.
 2. Işıklı butona basılır.
 3. Start-Stop butonu Start yönüne çevrildiğinde kompresör çalışır.
 4. Start-Stop butonunu Stop konumuna getirilip kompresör kapatılır.

2.27.2.DC Güç Kaynağı  (GPD-4303S) Kullanım Talimatı

 1. Power tuşuna basılarak cihaz açılır.
 2. Giriş ve çıkış kablolarının bağlantıları yapılır.
 3. Voltage düğmesi çevrilerek istenilen gerilim değeri ayarlanır.
 4. Power tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

2.27.3.Veri Toplama Cihazı (EKeithley/2701) Kullanım Talimatı

 1. Termoelemanlar veri okuyucunun kartına takılır.
 2. Ethernet kablosunun bağlantısı yapılır.
 3. Power tuşuna basılır ve cihaz açılır.
 4. Bilgisayar üzerinden ölçümler alınır.
 5. Power tuşuna basılır ve cihaz kapatılır.

2.27.4.Klima (Arçelik 2431) Kullanım Talimatı

 1. Klima kumandasının açma kapama tuşuna basılarak klima açılır.
 2. MOD tuşuna basılarak klimanın modu (ısıtma, soğutma, fan, b.) seçilir.
 3. Yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak derecesi ayarlanır.
 4. Kumandanın açma kapama tuşuna basılarak klima kapatılır.

 

2.28.Fonksiyonel Malzemeler Aras, Tırma Laboratuvarı 2 Kullanım Talimatı

2.28.1.Çalkalayıcı Cihazı (Heidolph /Unimax 1010) Kullanma Talimatı

 1. Cihazın elektriğe takılı olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Cihazın önündeki düğmeden çalıştırılmak istenen hızı seçilir.
 3. Cihazın aç kapa düğmesi istenilen konuma getirilir.
 4. Yeşil ışık yandığı zaman alet çalıştırılmış olur.
 5. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalı ve cihazın aşırı yüklenilmesinden kaçınılmalıdır.

2.28.2.Ph Metre Cihazı (Ohaus / St 3000) Kullanma Talimatı

 1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.
 2. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
 3. Güç düğmesini açınız.
 4. Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.
 5. On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
 6. Tampon çözeltileri hazırlayınız.
 7. CAL tuşuna basınız.

2.28.3.Vakum Pompası Cihazı (Heidolph /195 VA) Kullanma Talimatı

 1. Pompayı düzgün bir yüzeye yerleştiriniz.
 2. Vakuma dayanıklı hortumla hortum bağlantılarını yapınız.
 3. Pompayı hava sirkülasyonu mümkün olan yerde çalıştırınız.

2.28.4.Piroliz Cihazı (Proterm Ordel /vol100) Kullanma Talimatı

 1. Makine çalışması için fiş takılır.
 2. Piroliz edilmek istenen malzeme hazne tutucuya doldurulur.
 3. Panel kısmında istenilen süre , dönme hızı ve sıcaklıklarda program belirlenir.
 4. Gaz basıncı kontrol edilir ve açılır.
 5. Makine kapağı kapatılır ve cihaza start verilir.
 6. İşlem bitince yakılan malzemeler alınması için çıkış kapağı açılır ve malzemeler alınır.
 7. Fiş çekilir.
 8. İşlem sonunda cam tüp temizlenir.

2.28.5.Evaparotör Cihazı (Heidolph  / Hei-VAP) Kullanma Talimatı

 1. Buharlaştırılacak malzeme ilgili hazneye yerleştirilir.
 2. Vakum pompası ile sistemin basıncı düşürülür.
 3. Banyo sıcaklığı ayarlanır.
 4. Cihaz çalıştırılır.
 5. İşlemlerden sonra basınç atmosferik koşullara getirilir ve numune alınır.
 6. İşlem bitiminde cihaz kapatılır ve cam malzemelerin temizliği yapılır.

2.28.6.Buzdolabı Cihazı (Kombı Tıpı No Frost Arçelik) Kullanma Talimatı

 1. Fişini takınız
 2. Soğutma derecesi istenilen sıcaklığa ayarlanır
 3. Kapağı açılır ve malzeme yerleştirilir
 4. Kapağı kapatılır ve gerekmediği müddetçe kapağın kapalı olmasından emin olunmalı

2.28.7.Kül Fırını Cihazı (Nevola Reis 120/7) Kullanma Talimatı

 1. Cihazın fişi takılır
 2. Cihaz açılır
 3. Panelde istenilen program süresi ayarlanır
 4. Sıcaklık istenilen sıcaklığa getirilir
 5. İstenilen sıcaklıkta işlemin durması için gereken zaman dakika olarak ok tuşlarıyla belirlenir
 6. Program başlatılır

2.28.8.Soğutmalı Sirkülasyonlu Su Banyosu Cihazı (Julabo /FL300) Kullanma Talimatı

 1. Cihazın fişi takılır
 2. Su tankı saf su ile doldurulur
 3. Gerekli sirkülasyon için su borusu bağlantıları yapılır
 4. Sıcaklık ayarlanır
 5. Açma düğmesinden cihaz açılır

2.28.9.Hassas Terazi Cihazı ((And / HR-250 AZ)) Kullanma Talimatı

 1. Cihazın on-off düğmesi açılır
 2. Dengeye gelmesi beklenir
 3. Tare düğmesi ile cihaz sıfırlanır
 4. Numune terazi üzerine koyulur ve tartım alınır
 5. İşlem bitiminden on-off düğmesi ile cihaz kapatılır

2.28.10.Otoklav Cihazı (Nüve /FN400) Kullanma Talimatı

 1. Cihaz prize takılır
 2. On-off tuşu ile cihaz açılır
 3. Numuneler yerleştirilir ve daha sonrasında kapak kapandığına dair sinyal veren ışık sönene kadar kapak sıkıca kapatılır
 4. Tuşlar yardımı ile istenilen sıcaklık girilir
 5. Tuşlar yardımı ile istenilen çalışma süresi girilir
 6. Bütün girdilerden sonra start verilir
 7. Cihazın buhar verme işlemi için buhar tuşuna basılır
 8. İşlem bittikten sonra cihaz sesli uyarı verecektir bu uyarı gelmeden cihazın kapağı kesinlikle açılamaz.

2.28.11.Çalkalayıcı Mekanik Karıştırıcı Cihazı (Heıdolph / Hei-Torque Value 100) Kullanma Talimatı

 1. Mekanik karıştırıcı düz bir yere yerleştirilir
 2. Cihazın karıştırıcı ucu vidalanarak başlık kısmına sabitlenir
 3. Cihaz fişe takılır
 4. Güç düğmesine basılır ve ekranın altında bulunan döner düğme ile hız ayarlanır
 5. Karıştırma işlemi bittiği zaman hız sıfır konumuna getirilir
 6. Cihazın fişi çekilir
 7. Karıştırma çubuğu başlığı çıkarılarak temiz bırakılır.

2.28.12.Terazi Cihazı (Ohaus /Pioneer)Kullanma Talimatı

 1. Cihazın on-off düğmesi açılır
 2. Dengeye gelmesi beklenir
 3. Tare düğmesi ile cihaz sıfırlanır
 4. Numune terazi üzerine koyulur ve tartım alınır
 5. İşlem bitiminden on-off düğmesi ile cihaz kapatılır

2.28.13Portatif Ph Metre (Hanna /Hı 2002-02) Cihazı Kullanma Talimatı

 1. Cihazı fişe takınız
 2. Cihazı ön panelde bulunan on-off butonuna basarak açınız
 3. Elektrodu dikkatli bir şekilde kutusundan çıkararak saf su ile yıkayınız
 4. Elektorudu çözelti içine batırınız ve oku tuşuna basınız
 5. Ekranda bulunan Ph değerini okuyunuz
 6. Daha sonra işlem bitince cihazı kapatınız
 7. Çalışma bittikten sonra elektrod ucu temizlenir ve kurulanır