Doküman No
MMF.TL.0006
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

PID kontrolde oransal katsayı integral katsayısı ve türevsel katsayının PID kontrol üzerindeki etkileri, On-Off kontrolünün çalışma prensibi gözlemlenebilmektedir. Akış kontrol eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Cihazı mutlaka 220V AC 50-60Hz topraklı prize takınız.
 2. Deney seti deposunu uygun seviyeye kadar temiz içme suyu ile doldurunuz. Suda renk bozukluğu veya yosunlaşma tespit edildiğinde su boşaltılıp depoz temizlendikten sonra yeniden temiz su doldurunuz.
 3. Akış kontrol deney setinde bulunan su tankı en az %80 civarında temiz su ile doldurulur. Depo üzerinde su seviye göstergesi bulunmakta olup, en düşük su seviyesinin altında cihazı kullanmayınız. Düşük su seviyesinde deney yapılırsa suda meyana gelecek olan köpüklenme ve hava kabarcıkları ölçme ve kontrol cihazlarının hatalı veriler üretmesine neden olacaktır.
 4. Bozucu etki vanası ve oransal vana çıkışındaki vananın ise tamamen açık pozisyonda olduğu kontrol edilir.
 5. Akış kontrol cihazı AC991 kontrol cihazı yönergesine uygun olarak programlanır.
 6. Pano üzerindeki anahtarı ile pompa çalıştırılır.
 7. Rotametre üzerinden akış değeri okunur.
 8. AC991 kontrol cihazı üzerinde hem set edilen debi hem de anlık türbin debimetre vasıtasıyla anlık alınan değerler okunur.
 9. AC991 kontrol cihazı üzerindeki set edilen değer ile anlık okunan değerin birbirine eşitlenme süresi ve hata payları incelenir. Bu hata payları seçilen kontrol tipinin özellikleriyle de ilgilidir. On-off, P, PI veya PID kontrol tipine göre cihaz ayrı ayrı kalibre dilerek deney tekrarlanır.
 10. AC991 kontrol cihazının ekranında set edilen ve anlık alınan değerler eşitlendikten sonra, bozucu etki vanası manuel olarak belli miktarlarda kısılır ve akış kontrol sistemini verdiği tepkiler incelenir.
 11. Bozucu etki vanasının akış kontrolüne etkisi tüm kontrol sistemlerinde (On-off, P, PI ve PID) ayrı ayrı incelenir.