Döküman No
MMF.TL.0043
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ VE KAPSAMI:

Kilitleme amplifikatörleri çok küçük AC sinyallerini tespit etmek ve ölçmek için kullanılır - tamamen birkaç nanovolt'a kadar! Küçük sinyaller binlerce kez daha büyük gürültü kaynakları tarafından gizlendiğinde bile doğru ölçümler yapılabilir. Kilitleme amplifikatörleri, sinyalin bileşenini belirli bir referans frekansında ve fazda ayırmak için faza duyarlı algılama olarak bilinen bir teknik kullanır. Referans frekans dışındaki frekanslardaki gürültü sinyalleri reddedilir ve ölçümü etkilemez.

ÖZELLİKLERİ:

  • Gerilim girişleri Tek uçlu veya diferansiyel
  • Hassasiyet 2 nV - 1 V Akım girişi 106 veya 108 V / A
  • Giriş empedansı Voltaj 10 MΩ + 25 pF, AC veya DC bağlı Akım 1 kΩ - sanal topraklama
  • Kazanç hassasiyeti ±% 1 (±% 0,2 yazım .)
  • Gürültü (tip) 1 kHz'te 6 nV / √Hz, 1 kHz'de 106 x p3 / √Hz (106 V / A), 100 Hz'de (108 V / A) 0,013 pA / √Hz
  • Hat filtreleri 50/60 Hz ve 100/120 Hz (Q = 4) CMRR 100 dB ile 10 kHz, 10 kHz'in üstünde 6 dB / ekim azalırken
  • Dinamik rezerv> 100 dB (ön filtreler olmadan)
  • Stabilite <5 ppm / ° C

 

KULLANIMI:

Bu bölümde açıklanan örnek ölçümler, ilk kez kullanıcıyı SR810 DSP Kilitleme Amplifikatörü ile tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ölçümlerinizin bu alıştırmalarla tam olarak uyuşmadığından endişe etmeyin. Bu ölçüm alıştırmalarının odak noktası, aletin nasıl kullanılacağını öğrenmektir. Bu ölçüm, bazı temel kilitleme fonksiyonlarını keşfetmek için dahili osilatörü kullanmak için tasarlanmıştır. BNC kablolarına ihtiyacınız olacak.Spesifik olarak, Sine Out'un genliğini çeşitli frekanslarda, hassasiyetlerde, zaman sabitlerinde ve faz kaymalarında ölçeceksiniz.

1. Tüm kabloları kilitlemeden çıkarın. dönüş
[Setup] düğmesini basılı tutarken gücü açın
tuşuna basın. Açılış testleri yapılana kadar bekleyin.
tamamladı.

2. Ön paneldeki Sine Out'u
BNC kablosu kullanarak A girişi.

3. [phase] tuşuna basın
[+ 90 °] tuşuna basın.
Faz kaymasını ayarlamak için düğmeyi kullanın.
Faz kaymasını sıfır olmayan bir değerde bırakın.
[Otomatik Faz] tuşuna basın

4. [Freq] tuşuna basın
Frekansını ayarlamak için düğmeyi kullanın.

[Setup] tuşuna basıldığında güç açıldığında, kilitleme standart varsayılan ayarlarına geri döner. Ayarların tam bir listesi için İşlem bölümündeki Standart Ayarlar listesine bakın.

Kanal 1 göstergesi X gösterir. Kilitleme varsayılan olarak 1.000 kHz'e ayarlanmış olan dahili osilatör referansıdır. Referans modu, İÇ led ile gösterilir. Bu modda, kilitleme dahili referans frekansında senkronize bir sinüs çıkışı üretir.

Kilitlemenin giriş empedansı 10 MΩ'dur. Sine Out 50 Ω çıkış empedansına sahiptir. Sinüs Çıkışı genliği yüksek empedanslı bir yük olarak belirlendiğinden, çıkış empedansı genliği etkilemez. Sinüs genliği 1.000 Vrms ve hassasiyet 1 V (rms). Sinüs çıkışının faz kayması sıfıra çok yakın olduğu için, Kanal 1 (X) 1.000 V'a yakın okunmalıdır.

Referans aşamasındaki referans faz kaydırmasını görüntüleyin. Faz kayması sıfırdır. Bu, referans faz kaymasına 90 ° ekler. Düğme, referans ekranında faz gibi gösterilen parametreleri ayarlamak için kullanılır.

X'i maksimum (ve Y'yi minimum) yapmak için fazı otomatik olarak ayarlamak için otomatik faz işlevini kullanın. Faz sıfıra çok yakın olarak ayarlanmalıdır. Referans göstergesinde dahili osilatör frekansını gösterin. Düğme şimdi frekansı ayarlar. Ölçülen sinyal genliği 1 V% 1 içinde kalmalıdır.