Döküman No
MMF.TL.0046
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1 - Yangın rüzgarlı bir ortamda ise rüzgarı önüne değil arkana al.

2 - Sana en yakın yerde bulunan yangın söndürme cihazını temin et.

3 -  Yangın söndürme cihazını alevin üstüne değil alevin dibine tut.

4 -  Yangın söndürme cihazını yangının doğduğu yere tut.

5 -  Önce yangının ön tarafını sonra ileriyi söndür.

6 -  Yangın tamamen sönmeden yangın yerinden ayrılma.