Doküman No
MMF.TL.0046
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1.  Yangın rüzgarlı bir ortamda ise rüzgarı önüne değil arkana al.
  2.  Sana en yakın yerde bulunan yangın söndürme cihazını temin et.
  3.  Yangın söndürme cihazını alevin üstüne değil alevin dibine tut.
  4.  Yangın söndürme cihazını yangının doğduğu yere tut.
  5. Önce yangının ön tarafını sonra ileriyi söndür.
  6.  Yangın tamamen sönmeden yangın yerinden ayrılma.