Doküman No
MMF.TL. 0054
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvara yiyecek ve içecekle (ağzı sıkıca kapatılabilen pet şişelerdeki sular hariç) girmek kesinlikle yasaktır.
 3. Her grup kendine ayrılmış olan araç ve gereci kullanmalı; kendine ayrılmış alanda çalışmalıdır. Deneye başlamadan önce yapılması gereken ilk iş araç gerecin çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesidir.
 4. Grubunuza ayrılmış olan cihazlardan arızalı olanlar varsa bunu DENEYE BAŞLAMADAN ÖNCE mutlaka laboratuvar sorumlusu araştırma görevlisine bildiriniz.
 5. Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek ve malzeme değiştirmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuvarda dolaşmak kesinlikle yasaktır.
 6. Deney sırasında yapacağınız tüm ölçüm ve çizimlere ait BİRİMLER MUTLAKA yazılmalıdır. Çizim ve tablolar mümkün olduğu kadar özenli ve ölçekli olmalıdır.
 7. Laboratuvarı terk ederken arkanızda bos şişe, kağıt, deney atığı vb. gibi çöpler bırakmayın ve çalışma alanınızı bir sonraki kullanım için temiz ve düzenli bırakın.
 8. Kullandığınız araç gereci işiniz bittiğinde ait oldukları yere ve aldığınız sırayla yerleştirin.
 9. Deney raporlarının kapağını laboratuvar föy rehberi kapağı şeklinde hazırlayınız. Orta kısımda deneyin adı ve kaçıncı deney olduğunu, deneyi yapan kişilerin adı ve soyadı yer almalıdır.
 10. Deney rapor başlıkları sayfanın en üst kısmında ortada olmalıdır. Deneyin yapıldığı tarih sağ üst köşede yer almalıdır. Ayrıca, Deney raporları Word dosyası olarak hazırlanmalıdır.
 11. Deneyin amacı öğrencinin kendi özgün cümleleriyle yazılmalıdır.
 12. Deney föylerinde yer alan deney ekipmanları kullanılacaktır. Her deney için deney föyünde yer almaktadır.
 13. Deney föylerinde yer alan deneyden önce hazırlanması gereken ön çalışmalar yapılmalıdır.
 14. Deney esnasındaki hesaplamalarda kullanmak için hesap makinenizi yanınıza almayı unutmayınız.
 15. Deney raporu hazırlarken deneyden çıkardığınız sonuçları yorumlayarak yazmayı unutmayınız.
 16. Devre bağlantınızı tamamlamadan güç kaynağının açmayınız.
 17. Deney föylerinde verilen devre ile kurduğunuz devrenin aynı olduğundan emin olunuz.
 18. Kurduğunuz devrenin doğruluğunu ve bağlantılarını onayladıktan sonra güç kaynağının açık olduğundan emin olunuz.
 19. Gerilim ile çalışırken dikkatli olunuz.
 20. Multimetre ile ölçüm yaparken probları doğru bağladığınızdan emin olunuz. Kırmızı prob pozitif ve siyah prob negatiftir.