Doküman No
MMF.TL. 0057
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvar kullanımı öncesi Laboratuvar Sorumlusuna bilgi verilmelidir. Laboratuvar Sorumlusu izni olmadan laboratuvara giriş yapılmamalıdır.
 3. Laboratuvarda çalışma sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli, çalışırken mutlaka önlük ve kapalı ayakkabı giyilmelidir.
 4. Çalışma sırasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, maske, koruyucu gözlük, iş güvenliği ayakkabısı, yüz siperliği vb.) çalışmanın özelliğine göre kullanılmalıdır.
 5. Laboratuvarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar ile laboratuvar dışına çıkılmamalıdır.
 6. Çalışma alanında gerekli malzemeler dışında herhangi bir malzeme bırakmayınız.
 7. Çalıştığınız ekipmanın acil durum ekipmanları hakkında bilgi edininiz ve çalışma tamamlanmadan ekipmanın yanında ayrılmayınız.
 8. Kullanımını bilmediğiniz cihaz ve ekipmanları kullanmayınız. Öncellikle kullanım kılavuzunu okuyunuz veya Laboratuvar Sorumlusundan yardım isteyiniz.
 9. Ölçüm yapılacak numunenin standartlara uygun olduğundan ve cihaz kapasitesinin aşılmadığından emin olunuz.
 10. Kullanılan alet ve ekipmanlar işleri bittikten sonra düzenli bir şekilde aynı yerlerinde saklanmalıdır.
 11. Cihaz veya ekipmanlarda herhangi bir arıza tespit ettiğinizde Laboratuvar Sorumlusuna hemen bilgi veriniz.
 12. Çalışma öncesi ve sonrası cihazların temizliğine özen gösterilmelidir.
 13. Elektrikli cihaz ve ekipmanların bağlantıları yapılırken ellerinizin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma bittikten sonra tüm cihazların elektrik bağlantısı kesilerek kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
 14. Laboratuvara kesinlikle yiyecek ve içecek getirilmemelidir.