Doküman No
MMF.TL.0011
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Bu deneyde amaç iç içe ısı değiştiricide toplam ısı geçirgenlik katsayısının debiye bağlı olarak değişiminin incelenmesi, Nusselt ve Graetz sayılarının deneysel olarak hesaplanması, Yağ ve su tarafındaki toplam ısı transfer katsayısının hesaplanması, doğal ve zorlanmış akışta enerji dengesinin hesaplanması, ısı değiştiricide paralel ve karşı akışlı ısı geçişinin gösterilmesidir. Doğal ve zorlanmış ısı transfer eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
  2. Akış yönü ayarlamalarını kontrol anahtarıyla yapınız.
  3. Doğal ve zorlanmış akışa göre pompayı devreye sokunuz/çıkarınız.
  4. Gerekli devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
  5. Acil durumlarda kırmızı güç düğmesine basınız.
  6. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.
  7. Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.