Doküman No
MMF.TL. 0066
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi dışında bilgisayarlara herhangi bir program yüklenmeyecektir.
 3. Laboratuvara ders sorumlusu öğretim üyesi/öğretim elemanı gelmeden kesinlikle girilmemelidir.
 4. Laboratuvardaki elektrik tesisatına laboratuvar sorumlusu olmadan kesinlikle laboratuvar envanterine kayıtlı olmayan bir cihaz bağlanmamalıdır.
 5. Laboratuvardaki cihazların kullanım talimatı okunmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
 6. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan kesinlikle dışarıdan kimse içeriye alınmamalıdır.
 7. Laboratuvardaki ölçüm sistemleri itinalı kullanılmalıdır.
 8. İnternet üzerinden işlenecek tüm bilişim suçlarının yasal sorumluluğu öğrenciye aittir.
 9. Laboratuvara kesinlikle yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 10. Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 11. Deneyler bittiğinde laboratuvar kapısının kapandığından emin olunmalıdır.