Doküman No
MMF.TL. 0068
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmemelidir.
 3. Laboratuvarda yemek, içmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amaçla kullanılması yasaktır.
 4. Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları’na uygun hareket edilmelidir.
 5. Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar laboratuvar sorumlularına sorulmalıdır.
 6. Laboratuvarda bulunan ve bilgi sahibi olunmayan ekipmanlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.
 7. Laboratuvara gelirken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Uzun saçlar, sallantılı takılar ve bol elbiseler laboratuvar ortamında tehlikeye yol açacaklarından dolayı; uzun saçlar arkada toplanmalı, sallantılı takılar çıkarılmalı, bol elbise giyilmemelidir.
 8. Kişisel eşyalar laboratuvar ortamını bozmayacak bir alanda muhafaza edilmelidir.
 9. Laboratuvarda asla şaka yapılmamalı, öğrenciler kendi aralarında sohbet etmemelidir. Bu hem tehlikeli hem de yasaktır.
 10. Çalışmalar esnasında kullanım amaçlı masa üzerinde bulunan uzatma kablolara, takılma ve çekmeye karşı dikkatli olunmalıdır. Prizlerden fişleri çekerken kablodan değil, güvenli bir şekilde ıslak olmayan ellerle tutarak/bastırarak çıkarınız.
 11. Uzun süren çalışmalarda çalışır vaziyette bırakılan ekipmanların üzerlerine uygun uyarı yazıları ve işaretleri asılmalıdır. Hem çalışmaların sağlıklı işleyişi, hem ekipmanların düzgün kullanımı hem de laboratuvarda bulunan kişilerin güvenliği açısından mümkün olduğunda deney süresince laboratuvarda bulunulmalıdır. Deney setup ının veya düzeneğinin kontrolsüz kullanıcılardan yalıtımı iyi sağlanmalıdır.
 12. Çalışma bittiğinde tüm cihazları kapatarak ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak laboratuvardan çıkılmalıdır.
 13. Sarf malzemeler ve taşınabilir cihazlar kullanımlarından sonra tekrar yerine konulmalıdır.
 14. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi haricinde hiçbir araç-gereç ve malzeme laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.
 15. Laboratuvar terk edilirken kullanılan malzemelerin, çalışma düzeneğinin ve çalışma masasının temizliği gereken özenle yapılmalıdır.