Doküman No
MMF.TL.0025
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Soğuk hava depolarının temel çalışma işlevlerini göstermektedir. Soğuk depo deney seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Elektrik bağlantılarını kontrol edin.
  2. Boru bağlantı noktalarını kontrol edin.
  3. Cihazı ısıl etkilere maruz kalmayacak bir yerde çalıştırın.
  4. Elektrik aldığınız priz hattının topraklı bir hat olmasına dikkat edin.
  5. Çalışmayı tamamladıktan sonra seti kapatın ve prizden çıkartın.