Doküman No
MMF.TL. 0049
Yayın Tarihi
05.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvarların temizliğine dikkat edilmeli ve cihazlar özenli kullanılmalıdır.
 3. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi haricinde hiçbir araç-gereç ve malzeme laboratuvar dışına çıkarmamalıdır.
 4. Çalışma bittiğinde cihazları kapatarak ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak laboratuvardan çıkılmalıdır.
 5. Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uygun hareket edilmelidir.
 6. Sarf malzemeler ve taşınabilir cihazlar kullanımlarından sonra tekrar yerine konulmalıdır.
 7. Laboratuvarda çalışıldığı sürece gözü ve cildi korumak amacıyla kişisel koruyucu ekipmanlar (eldivenler, maskeler, işitme koruyucu, çalışma giysisi) kullanılmalıdır.
 8. İlk yardım  çantasında neler bulunduğu bilinmelidir. Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalıdır.
 9. Kullanımını bilmediğiniz cihazları kullanmayınız. Öncelikle kullanım kılavuzunu okuyunuz ve laboratuvar sorumlusundan yardım alınız.
 10. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilmelidir.
 11. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yöntemine uygun biçimde temizlenmelidir.
 12. Elektrikle uğraşırken eller ve elektrik düğme ve prizleri kuru olmalıdır. Elektrik fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır.