Doküman No
MMF.TL.0026
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

İş parçası üzerinde delik delmek için kullanılır. Sütunlu matkap tezgahı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Makinenin fişi takınız.
  2. İşlenecek parçayı tabla üzerinde bulunan mengeneye uygun şekilde yerleştirip mengeneyi sıkınız.
  3. Gerekli kalibrasyon, devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
  4. Başlık üzerinde bulunan anahtarı dönüş yönüne göre uygun yönüne çeviriniz ve yeşil düğmeye basarak çalıştırınız.
  5. Gerekli delme işlemini yapınız.
  6. Başlık üzerinde bulunan kırmızı düğmeye basarak makineyi durdurunuz.
  7. Delinen parçayı mengeneyi gevşeterek çıkarınız.
  8. Makinenin fişini çıkarınız.
  9. Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.