Doküman No
MMF.TL. 0081
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Elektrik Makinaları Laboratuvarı Kullanma Talimatı

 1. Laboratuvara yiyecek ve içecekle (ağzı sıkıca kapatılabilen pet şişelerdeki sular hariç) girmek kesinlikle yasaktır.
 2. Her grup kendine ayrılmış olan araç ve gereci kullanmalı; kendine ayrılmış alanda çalışmalıdır. Deneye başlamadan önce yapılması gereken ilk iş araç gerecin çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesidir.
 3. Grubunuza ayrılmış olan cihazlardan arızalı olanlar varsa bunu DENEYE BAŞLAMADAN ÖNCE mutlaka laboratuvar sorumlusu araştırma görevlisine bildiriniz.
 4. Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek ve malzeme değiştirmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuvarda dolaşmak kesinlikle yasaktır.
 5. Laboratuvarı terk ederken arkanızda bos şişe, kâğıt, deney atığı vb. gibi çöpler bırakmayın ve çalışma alanınızı bir sonraki kullanım için temiz ve düzenli bırakın.
 6. Kullandığınız araç gereci işiniz bittiğinde ait oldukları yere ve aldığınız sırayla yerleştirin.
 7. Devre bağlantınızı tamamlamadan güç kaynağının açmayınız.
 8. Deney föylerinde verilen devre ile kurduğunuz devrenin aynı olduğundan emin olunuz.
 9. Kurduğunuz devrenin doğruluğunu ve bağlantılarını onayladıktan sonra güç kaynağının açık olduğundan emin olunuz. Deney sorumlusu kurduğunuz devreyi kontrol etmeden deney setine enerji vermeyiniz. Deney bağlantılarında değişiklik yaparken gerilim kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.
 10. Çalışmalar esnasında kullanım amaçlı masa üzerinde bulunan uzatma kablolara, takılma ve çekmeye karşı dikkatli olunmalıdır. Prizlerden fişleri çekerken kablodan değil, güvenli bir şekilde ıslak olmayan ellerle tutarak/bastırarak çıkarınız.
 11. Uzun süren çalışmalarda çalışır vaziyette bırakılan ekipmanların üzerlerine uygun uyarı yazıları ve işaretleri asılmalıdır. Hem çalışmaların sağlıklı işleyişi, hem ekipmanların düzgün kullanımı hem de laboratuvarda bulunan kişilerin güvenliği açısından mümkün olduğunda deney süresince laboratuvarda bulunulmalıdır. Deney düzeneğinin kontrolsüz kullanıcılardan yalıtımı iyi sağlanmalıdır.
 12. Gerilim ile çalışırken dikkatli olunuz. Deney sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemleri aldığınızdan emin olunuz.
 13. Laboratuvarda kesinlikle yalnız çalışmayınız.
 14. Kullanımını bilmediğiniz cihazları kullanmayınız.
 15. Multimetre ile ölçüm yaparken probları doğru bağladığınızdan emin olunuz.