Doküman No
MMF.TL.0008
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Akışkanlar mekaniğinde Bernoulli deneyi; hız yüksekliği, basınç yüksekliği gibi kavramların görsel olarak kavranmasında faydalı olmaktadır. Sirkülasyon pompası, küresel vana, Rotametretipi su debimetresi, Su seviye kolunu, 11 ayrı noktadan seviye ölçümü olanakları vardır. Bernoulli deneyi eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Sisteme suyu Kolon 1’den entegre edin ve seviyenin 38 cmSS geçmemesine dikkat edin.
  2. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını (ana şalteri) “I” konumuna çeviriniz.
  3. Pompayı çalıştırınız.
  4. Yükleme vanasını tam açık konuma getiriniz.
  5. Gerekli devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
  6. Acil durumlarda kırmızı güç düğmesine basınız.
  7. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.
  8. Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.