Doküman No
MMF.TL.0016
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Üretilen alaşımların iç yapılarının hazırlanması ve incelenmesinde kullanılmaktadır. Işık mikroskobu kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Elektrik bağlantıları kontrol edilir.
 2. Bilgisayar, Güç Kaynağı ve Mikroskop açılır.
 3. İncelenecek numune mikroskop altına yerleştirilir.
 4. Işık kaynağından gelen ışığın seviyesi ayarlanır.
 5. İstenen büyütmede 5X, 10X, 25X, 50X, 100X Fokuslama yapılır.
 6. İnceleme yapılır.
 7. Bigisayarda incelemek için Axio Vision programı açılır.
 8. Snap tuşuyla fotoğraf çekilir.
 9. Fotoğraflar Kaydedilir.
 10. Güç Kaynağı, Mikroskop ve Bilgisayar kapatılır.
 11. Numune alınır ve mikroskobun koruma örtüsü örtülür.