Döküman No
MMF.TL.0021
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPYK gibi temel kavramları, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin kavranmasına yardımcı olur. Seri-paralel santrifüj pompa eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 

  1. Cihazı mutluka topraklı prize bağlayınız.
  2. Pompaları susuz olarak kesinlikle çalıştırmayınız, aksi takdirde mekanik sızdırmalık elemanları yanar.
  3. Cihazı çalıştırmadan önce yapılacak deney talimatına göre gerekli vana konumlandırmasını gerçekleştirin.