Doküman No
MMF.TL.0021
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPYK gibi temel kavramları, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin kavranmasına yardımcı olur. Seri-paralel santrifüj pompa eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Cihazı mutluka topraklı prize bağlayınız.
  2. Pompaları susuz olarak kesinlikle çalıştırmayınız, aksi takdirde mekanik sızdırmalık elemanları yanar.
  3. Cihazı çalıştırmadan önce yapılacak deney talimatına göre gerekli vana konumlandırmasını gerçekleştirin.