Doküman No
MMF.TL.0033
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Genellikle laboratuvar uygulamalarında atmosferik şartların olmadığı bir ortamda hassas döküm yapabilmek amacıyla kullanılır. Vakum altında ark ergitme cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Hazırlanılması istenen alaşım tartıldıktan sonra cihaz içerisine yükleyiniz ve vakum haznesini sıkıca kapatınız.
  2. Cihazın fişlerini takınız ve cihazın arkasında yer alan soğutma suyunu kademeli bir şekilde sonuna kadar açınız.
  3. Soğutma suyu açıldıktan sonra kaba vakum pompası ve turbomoleküler pompayı aktif hale getiriniz ve hazneye vakum aldırınız.
  4. Vakum istenen seviyeye getirildikten sonra vakum pompalarını kapatınız ve argon gazını sisteme sızdırılarak veriniz.
  5. İstenilen argon basıncı elde edildikten sonra ana cihazın yanında yer alan güç ünitesini 1 konumuna getiriniz ve ergitme işlemi yapınız.
  6. Ergitme işlemi tamamlandıktan sonra sistemi kapatınız. Sistem kapatıldıktan sonra vakum haznesini atmosfere açınız ve hazırlanan alaşımları sistemden alınız.
  7. Soğutma suyunu kapatınız ve vakum haznesini bir sonraki ergitme işlemi için temizlenip hazır hale getiriniz.