Doküman No
MMF.TL.0041
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

1-Sistem arkasında bulunan tuşlarla açılır.

2-Sistem kullanılacak sıcaklık sensörü sisteme tanıtılır. Daha sonrasında sensörün kalibrasyonu gerçekleştirilir.

3-Ortamın belirli olan PID parametreleri uygun olarak girilir.

4-İstenilen başlangıç be bitiş sıcaklıkları istenilen aralıklar girilir ve başlatma tuşuyla ölçüm başlatılır.

5-Ölçüm işlemi bittikten sonra sistem arkasında bulunan tuş yardımıyla kapatılır.

2.1.Özellikleri

  1. 5 K -1100 K sıcaklık aralığında sıcaklığın kontrollü yapabilmektedir.
  2. Bu sıcaklığı belirlenmesi için kendisinin içinde var olan PID leri kullanmaktadır.
  3. Termoelektrik moduller ve termoçift kullanılabilmektedir.