Döküman No
MMF.TL.0041
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ VE KAPSAMI:

Elektriksel ölçüm sistemi için gerekli olan sıcaklığın kontrollünün yapılması için gerekli sistemdir.

 

ÖZELLİKLERİ:

5 K -1100 K sıcaklık aralığında sıcaklığın kontrollü yapabilmektedir.

Bu sıcaklığı belirlenmesi için kendisinin içinde var olan PID leri kullanmaktadır.

Termoelektrik moduller ve termoçift kullanılabilmektedir.

 

KULLANIMI:

1-Sistem arkasında bulunan tuşlarla açılır.

2-Sistem kullanılacak sıcaklık sensörü sisteme tanıtılır. Daha sonrasında sensörün kalibrasyonu gerçekleştirilir.

3-Ortamın belirli olan PID parametreleri uygun olarak girilir.

4-İstenilen başlangıç be bitiş sıcaklıkları istenilen aralıklar girilir ve başlatma tuşuyla ölçüm başlatılır.

5-Ölçüm işlemi bittikten sonra sistem arkasında bulunan tuş yardımıyla kapatılır.