Doküman No
MMF.TL.0044
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1.  Cihaz, AC 220 V gerilim ile çalışmaktadır.
 2.  Cihazın ama kapama tuşuna basılarak açılır.
 3.   Açıldıktan sonra sistemin işletim sisteminin yüklenmesi yaklaşık 20 saniye sürer.
 4.    Daha sonrasında sistem açılmış olunur.
 5.  Sisteme bağlanabilecek 4 adet prob kanalı mevcuttur. Böylelikle 4 farklı kanaldan ölçüm gerçekleştirilir.
 6.   1. Kanala yerleştirilen prob ile genliği ve frekansı ayarlama tuşları yardımıyla zamana bağlı sinyal osiloskobun ekranında gözlemlenir.
 7.  Benzer şekilde 2. Kanalda prob yerleştirilerek kanallar arasındaki farklılıklar gözlemlenir.
 8.  Otomatik tuşu yardımıyla ise prob takılı olduğu halde ekranda herhangi bir sinyal gözlemlenmezse sinyal araması ve ekrana getirilmesi sağlanır.
 9.   Zamana bağlı elektriksel sinyal probların üzerinde bulunan tuşlar yardımıyla genişletile bilinir veya daraltıla bilinir. Bu fonksiyon ise dalga hakkında daha azla bilgi edinilmesi sağlamaktadır.
 10.  Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra problar osiloskoptan çıkartılır.
 11.  Cihazın n kısmında bulunan açma kapama tuşları yardımıyla sistem kapatılır.