Döküman No
MMF.TL.0044
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1-      Cihaz, AC 220 V gerilim ile çalışmaktadır.

2-      Cihazın ama kapama tuşuna basılarak açılır.

3-      Açıldıktan sonra sistemin işletim sisteminin yüklenmesi yaklaşık 20 saniye sürer.

4-      Daha sonrasında sistem açılmış olunur.

5-      Sisteme bağlanabilecek 4 adet prob kanalı mevcuttur. Böylelikle 4 farklı kanaldan ölçüm gerçekleştirilir.

6-       1. Kanala yerleştirilen prob ile genliği ve frekansı ayarlama tuşları yardımıyla zamana bağlı sinyal osiloskobun ekranında gözlemlenir.

7-      Benzer şekilde 2. Kanalda prob yerleştirilerek kanallar arasındaki farklılıklar gözlemlenir.

8-      Otomatik tuşu yardımıyla ise prob takılı olduğu halde ekranda herhangi bir sinyal gözlemlenmezse sinyal araması ve ekrana getirilmesi sağlanır.

9-      Zamana bağlı elektriksel sinyal probların üzerinde bulunan tuşlar yardımıyla genişletile bilinir veya daraltıla bilinir. Bu fonksiyon ise dalga hakkında daha azla bilgi edinilmesi sağlamaktadır.

10-   Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra problar osiloskoptan çıkartılır.

11-   Cihazın n kısmında bulunan açma kapama tuşları yardımıyla sistem kapatılır.