Doküman No
MMF.TL.0020
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Bu eğitim seti pelton türbinleriyle ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Pelton türbini eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Emme haznesindeki su seviyesi kontrol edilir.
 2. Yükleme somunu döndürülerek frenleme ipi yavaş yavaş gevşetilir ve alüminyum kasnaktan çıkarılır. İbreye ağırlık çengeli asılır.
 3. İbre, dengeleyici vida vasıtasıyla sıfır konumuna ayarlanır.
 4. Çengele çeşitli kütleler yerleştirilerek ibre ucuna gelen açılar okunarak not edilir.
 5. Kalibrasyon işlemi sonunda çengeldeki kütleler alınır, frenleme ipi tekrar kasnağa geçirilerek sistem eski konumuna getirilir.
 6. Dalgıç tipi pompanın fişi prize takılarak pompa çalıştırılır.
 7. Basma vanası açılarak maksimum debi ayarlanır.
 8. İğne tambur yardımı ile ileri geri hareket ettirilerek, türbin çarkının maksimum hızla dönmesi sağlanır.
 9. Yükleme somunu saat ibresi yönünde bir miktar döndürülerek türbin yüklenir.
 10. İbre ucuna gelen açı okunur ve takometre yardımıyla türbin çarkının dönme hızı ölçülür.
 11. Pompa durdurulur.