Doküman No
MMF.TL.0031
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

İş parçasından kesici freze takımı ile talaş kaldırmak suretiyle şekil vermek için kullanılmaktadır. Universal freze tezgahı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Tezgâhın çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Tablayı enine boyuna ve yukarı aşağı hareket ettirerek çalıp çalışmadığını kontrol ediniz.
 3. Yapılacak iş ve işleme göre freze çakısının seçimini yapınız.
 4. İşleyeceğiniz parçayı hassas olarak sıkı bir şekilde bağlayınız.
 5. İş parçası bağlama sırasında altlık kullanılması halinde, altlıklarda çapak-talaş bulunmamasına dikkat ediniz
 6. Yapacağınız çalışmaya ve freze çakısına göre uygun dönme sayısını seçerek gerekli ayarlamaları seçerek gerekli ayarlamaları yapınız.
 7. Freze çakısının dönüş yönüne dikkat ediniz.
 8. Parçayı çakıya yaklaştırarak uygun talaş derinliği veriniz.
 9. Tezgâhınızı çalıştırarak işlemeye başlayınız.
 10. Gerekli durumlarda freze çakısının ısınarak özelliğini kaybetmemesi için uygun soğutma sıvısı kullanınız.
 11. Tezgâh çalışır durumda iken iş parçası üzerinde ölçü kontrol çalışması yapmayınız. Bu işlem için tezgâhı mutlaka durdurunuz.
 12. Çalışma sırasında iş parçasının fırlama, freze çakısının kırılma ihtimalini göz önünde bulundurarak tedbirli olunuz.