Doküman No
MMF.TL. 0076
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Güç kablosu prize takılır.
  2. SET düğmesine basılır.
  3. C simgesi yanıp sönmeye başladığında yön işaretleri kullanılarak sıcaklık ayarlanır.
  4. İstenilen sıcaklığa geldiğinde tekrar SET düğmesine basılarak değer sabitlenir.