Döküman No
MMF.TL. 0076
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  • Güç kablosu prize takılır.
  • SET düğmesine basılır.
  • C simgesi yanıp sönmeye başladığında yön işaretleri kullanılarak sıcaklık ayarlanır.
  • İstenilen sıcaklığa geldiğinde tekrar SET düğmesine basılarak değer sabitlenir.