Doküman No
MMF.TL. 0048
Yayın Tarihi
05.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvarda kesinlikle yalnız çalışmayınız.
 3. Laboratuvarda çalışırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara kullanmayınız.
 4. Çalışma kurallarını bilmediğiniz ve danışman tarafından kullanmanıza izin verilmeyen hiçbir cihazı kullanmayınız
 5. Tehlikeli malzeme ve/veya ekipmanla çalışırken, eldiven, laboratuvar kıyafeti giyiniz ve emniyet gözlüklerini takınız.
 6. Saçlarınız uzunsa ve bol elbise giyiyorsanız, saçlarınızı ve elbiselerinizi topladığınızdan emin olunuz.
 7. Çalışma alanında deney için gerekli malzemeler dışında herhangi bir malzeme bulundurmayınız.
 8. Çalıştırma sırasında makinaların koruyucu kapaklarının kapalı olmasına dikkat ediniz ve çalışan ekipmanı terk etmeyiniz.
 9. Çalıştığınız ekipman bozulursa, hemen teknisyene, laboratuvar asistanına veya öğretim görevlisine haber veriniz. Kendinize zarar vermemek için sorunu asla kendiniz çözmeye çalışmayınız.
 10. Yüksek gerilim ve basınçlı hava cihazlarını çalıştırmadan önce izin alınız.
 11. Her kimyasal maddeyi, tehlikeli olduğunu varsayarak kullanınız.
 12. Laboratuvarı terk etmeden önce çalışma alanınızı temizleyiniz ve ellerinizi mutlaka yıkayınız.
 13. Eğer laboratuvarı en son terk ediyorsanız, tüm cihazları kapatınız ve kapıları kilitleyiniz.
 14. Acil bir durumda güvenlik ve yangın alarm uyarılarını okumak ve talimatları izlemek kendi sorumluluğunuzdadır.
 15. Laboratuvardaki yangın söndürücülerin ve diğer güvenlik ekipmanlarının bulunduğu yerleri ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz.
 16. Herhangi bir yaralanma, yangın, patlama veya parçalanma durumunda hemen ilgililere haber veriniz.