Döküman No
MMF.TL. 0079
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  • Deney parametreleri ayarlanır.
  • Deneyi yapılacak numune platenler arasına yerleştirilir.
  • Kontrol ünitesindeki “Start/Başlat” butonuna basılır.
  • Makine otomatik olarak hızlı yaklaşımı başlatır; üst yükleme plakası numuneye temas ettiğinde, hızlı yaklaşım sona erer ayarlanan deney hızında yükleme başlar.
  • Numune kırıldığında otomatik olarak durur ve başlangıç durumuna döner.
  • Acil durumlarda cihaz üzerinde bulunan EmergencyStop/Acil Durma butonuna basılmalıdır.
  • Deney sonucu ve deney parametreleri otomatik olarak kaydedilir.
  • Deney bittikten sonra cihaz temizlenerek bir sonraki deney için hazır hale getirilir.