Doküman No
MMF.TL. 0079
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Deney parametreleri ayarlanır.
  2. Deneyi yapılacak numune platenler arasına yerleştirilir.
  3. Kontrol ünitesindeki “Start/Başlat” butonuna basılır.
  4. Makine otomatik olarak hızlı yaklaşımı başlatır; üst yükleme plakası numuneye temas ettiğinde, hızlı yaklaşım sona erer ayarlanan deney hızında yükleme başlar.
  5. Numune kırıldığında otomatik olarak durur ve başlangıç durumuna döner.
  6. Acil durumlarda cihaz üzerinde bulunan EmergencyStop/Acil Durma butonuna basılmalıdır.
  7. Deney sonucu ve deney parametreleri otomatik olarak kaydedilir.
  8. Deney bittikten sonra cihaz temizlenerek bir sonraki deney için hazır hale getirilir.