Doküman No
MMF.TL.0013
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Bu eğitim seti francis türbinleriyle ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Francis türbini eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Ana şalter açılır.
  2. Küresel vanayı yarı açık konuma getirilir.
  3. Kontrol paneli üzerinden pompayı çalıştırılır.
  4. Küresel vanayı tam açık konuma getirilir.
  5. Kanat açı ayarı sağa çevrilerek en dik konuma getirilir.
  6. Çalışmayı tamamladıktan sonra türbin giriş vanası açık bırakılarak pompa durdurulur.
  7. Frenleme tertibatındaki yaylar üzerindeki yükler sıfırlanarak bırakılır.