Doküman No
MMF.TL. 0050
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
  2. Laboratuvarların temizliğine dikkat edilmeli ve cihazlar özenli kullanılmalıdır.
  3. Cihazlar amaç dışında kullanılmamalıdır.
  4. Mesai saatleri dışındaki çalışmalarını Dekanlık tarafından hazırlanan belgeyi doldurarak bildirmelidir.
  5. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi haricinde hiçbir araç-gereç ve malzeme laboratuvar dışına çıkarmamalıdır.
  6. Çalışma bittiğinde cihazları kapatarak ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak laboratuvardan çıkılmalıdır.
  7. Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları’na uygun hareket edilmelidir.
  8. Misafir gelen çalışanların laboratuvarda bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.
  9. Laboratuvarda çalışılırken laboratuvar önlüğü giyilmeli, laboratuvar gözlüğü takılmalıdır.
  10. Sarf malzemeler ve taşınabilir cihazlar kullanımlarından sonra tekrar yerine konulmalıdır.