Doküman No
MMF.TL. 0067
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvardaki bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal durumu ders sorumlusu tarafından ders öncesinde ve sonrasında kontrol edilmelidir. Bilgisayarlarda tespit edilen arızalar veya donanımsal eksiklikler ders sorumlusu öğretim üyesi veya laboratuvarı kullanan öğretim üyesi /öğretim elemanı tarafından Laboratuvar Sorumlusuna iletilmelidir.
 3. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi dışında bilgisayarlara herhangi bir program yüklenmeyecektir.
 4. Laboratuvara ders sorumlusu öğretim üyesi/öğretim elemanı gelmeden kesinlikle girilmemelidir.
 5. Laboratuvardaki bilgisayarlar ve projeksiyon cihazı öğretim üyesi veya öğretim elemanı izni olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
 6. Bilgisayarda herhangi bir arıza veya donanımı eksikliği (klavye,mause vb.) varsa hemen laboratuvardaki öğretim üyesi veya öğretim elemanı haberdar edilmelidir.
 7. Bilgisayarlardaki virüs ve koruma programları kesinlikle devre dışı bırakılmamalıdır.
 8. Bilgisayarların kasaları kesinlikle açılmamalıdır.
 9. Bilgisayarlara herhangi bir harici bellek, elektronik devre, kart, modül vb. gibi donanım KESİNLİKLE bağlanmamalıdır.
 10. Bilgisayarlardaki monitör, mouse, klavye vb. donanımların kabloları KESİNLİKLE çıkarılmamalıdır.
 11. Programlardan çıkmadan bilgisayarlar yeniden başlatılmamalı veya kapatılmamalıdır.
 12. İnternet üzerinden işlenecek tüm bilişim suçlarının yasal sorumluluğu öğrenciye aittir.
 13. Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.
 14. Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 15. Ders bittiğinde bilgisayarların kapandığından emin olunduktan sonra, masaları düzenli bırakarak laboratuvardan ayrılınız.