Doküman No
MMF.TL.0015
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Sanayi şartlarında her türlü demir ve demir dışı metalin ergitilmesinde kullanılmaktadır. İndüksiyonlu ergitme ocağı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Cihazın ön panelindeki şalteri açılır.
  2. Ergitme ünitesinin altında bulunan soğutma ünitesi, cihazın sol tarafındaki anahtar saat yönünde çevrilerek açılır.
  3. Kullanılacak potanın büyüklüğüne göre gerekli bobin ergitme ünitesine takılır.
  4. Ergitilecek malzeme hazırlandıktan sonra pota içine konur.
  5. Pota bobin içine yerleştirilir.
  6. Ergitme sırasında gaz alıcı flaks malzeme kullanılabilir.
  7. Manuel modda cihaz hazır tuşuna basıldıktan sonra potansiyometre kullanılarak çekilen akım değeri yavaş yavaş artırılır. Artırma sırasında cihazın ön panelindeki göstergede kırmızı ışıklı bölgeye geçilmemesi gerekir.
  8. Seçilen akım ve frekans değerinde malzeme eriyene kadar bekletilir.
  9. Ergitme sonrası kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak malzeme istenilen kalıba dökülür ve soğuması beklenir.