Doküman No
MMF.TL.0040
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Sistem 220 volt gerilim ile çalışabilmektedir. Bu kapsamda cihaz şehir şebekesine bağlanarak çalıştırılır.
  2. Bu nedenle sistemin ön panelinde bulunan on/off tuşuyla sistem çalışır hale getirilir.
  3. Daha sonrasında istenilen ölçüme göre direnç (nano-ohm), gerilim (nano-volt) ve akım (nano-amper) tuşuna basılarak gerekli ölçümler alınabilmektedir.
  4. Sistemin ön tarafında bulunan problerın yerleştirilebileceği boşluklara problar yerleştirilir.
  5. Probların uçları ölçülmek istenilen malzemeye tutturulur.
  6. Sistemin ön tarafında bir adet gösterge paneli bulunmaktadır.
  7. Burası yardımıyla ölçümlemek istenilen parametreler burada gözükmektedir.
  8. İstenilen ölçümler alındıktan sonra sistem ön panelden kapatılır ve cihaz 220 Volt gerilimden çıkartılır.