Doküman No
MMF.TL.0022
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Şerit testere makinesi, kalas ve ahşap parçaların boylarını, genişlik ve kalınlıklarını istenilen ölçüde kesme, eğmeçli şekilli parçaların kesimi ve zıvana açma işlemlerinde kullanılır. Şerit testere makinesi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Çalışmaya başlamadan önce testere laması kontrol edilmelidir.
 2. Arızalı ve çatlak olan testere lamaları kullanılmamalıdır.
 3. Normal gerginlikteki testere lamasıyla çalışılmalıdır. Gevşek ve fazla gergin testere lamaları ayar volanıyla normal gerginliğe getirilmelidir.
 4. Kesime uygun testere laması takılmalıdır. Sert ve kuru ağaçlarda, elyafa dik kesimlerde sık dişli testere; yumuşak ve nemli ağaçlarda, elyaf yönündeki kesimlerde seyrek dişli testere kullanılmalıdır.
 5. Üst kılavuz düzeni, kesilecek parça kalınlığından en fazla 1-2cm yukarı kaldırılıp vida sistemi ile sıkılmalıdır. Fazla yüksek ayarlanan kılavuz düzeni, iş kazasına ve testere lamasının esneyerek hatalı kesim yapmasına neden olabilir.
 6. Makine siperinin, testere lamasına paralel ve tablaya dik olmasına dikkat edilmelidir.
 7. Şalterinde arıza olan makinelerde çalışılmamalıdır.
 8. İş önlüğü giyilmeli, önlük kolları içeriye doğru kıvrılmalıdır.
 9. Makineyi çalıştırıldıktan sonra normal hızını almadan kesime başlanmamalıdır.
 10. Kesilecek parça üzerinde çivi, taş vb. sert cisimler bulunmadığını kontrol edilmelidir.
 11. Kesimi yapılacak parçaların bir yüzünü ve cumbasını rendelenmelidir (düzeltilmeli).
 12. Kesme işlemi yaparken, eller emniyetli mesafede tutulmalıdır.
 13. İş parçasının, makine tablasına sağlam bir şekilde oturması sağlanmalıdır. Eğmeçli iş parçalarının altı uygun şekilde parçalarla desteklenmelidir.
 14. İş parçası normal, rahat bir hızla ve şerit testere lamasını bükmeyecek şekilde itilmelidir.
 15. Sevk hızı(itme) aşağıdaki durumlarda azaltılmalıdır:
  1. Kesme yüksekliği arttıkça,
  2. Sert ağaçlarda,
  3. Nemli ağaçlarda,
  4. Karışık elyaflı ve budaklı kısımlarda.
 16. Kesim sırasında, özellikle reçineli ağaçlarda testere laması ve kasnaklar fırçayla mazotlanmalıdır.
 17. Kesim sırasında, düzgün aralıklarla çarpma sesi duyulduğunda makine durdurulur ve testere lamasının çatlak olup olmadığını kontrol edilmelidir.
 18. Çalışma esnasında uygun gözlük ve toz maskesi kullanılmalıdır.
 19. Herhangi bir sıkışma halinde testere laması durmuş olsa dahi motoru durdurulmadan testereye el sürülmemelidir.
 20. Çalışan makinenin yan tarafında durulmamalı ve kimsenin durmasına izin verilmemelidir. Kopan testere laması yan tarafta bulunan kişiye zarar verebilir.