Döküman No
MMF.TL.0028
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Gaz ve sıvıların ısıl iletkenliklerinin ölçümünde öğrencilere yol gösterici bir kılavuz olup, çok farklı sıvı ve gazların ısıl iletkenlik deneyleri yapılabilmektedir. Termal iletkenlik (sıvı-gaz) eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 

  1. Test sıvısını enjektör yardımıyla sistemde hava kalmayacak şekilde enjekte ediniz.
  2. Su giriş hattını şebekeye bağlayın ve vanayı açınız
  3. Ana şalteri açın,
  4. Kontrol paneli üzerinden anahtarı sıvı haznesi kısmına çevirin.
  5. Isıtıcıyı çalıştırınız.
  6. Kontrol paneli üzerimden ısıtıcı seviyesini istenilen değere ayarlayınız.
  7. Sistemin kararlı hale gelmesini bekleyin.
  8. Ana şalteri ve şebeke suyunu kapatınız.