Doküman No
MMF.TL.0039
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

2.1.Özellikleri

 1.  50 MHz sinüs ve 25 MHz kare dalga formları üretebilir.
 2.  Darbe, rampa, gürültü ve DC dalga formları üretebilir.
 3.  14 bit, 125 Örnek / saniye, 256K noktalı rasgele dalga formları üretebilir.
 4.  AM, FM, PM, FSK ve PWM modülasyon tipleri üretebilir.
 5.  Lineer ve logaritmik tarama ve patlama işlemleri üretebilir.
 6.  Dahili harici zaman tabanı (10 MHz +/- 500 Hz) senkronizasyonu üretebilir
 7.  Senkronize bir saat ile 16 bit desen (50 MHz'e kadar) üretebilir.
 8.  Evrensel seri veri yolu (USB) ve yerel alan ağı (LAN) arayüzleri (genel amaçlı arayüz veriyolu, GPIB isteğe bağlıdır)
 9.  LXI ™ C Sınıfı uyumludur.
 10.  Geçici olmayan hafızaya dört dalga formuna üretebilir.

2.2.Kullanımı

 1. Sistem temel olarak farklı modlar dalga üretici olarak çalışmaktadır.
 2. Sistemde on/off tuşu yardımıyla açılır.
 3. İstenilen prob sisteme bağlanır ve prob yardımıyla dalga üretecisinin üretmiş olduğu özel  dalga aktarılcak sisteme verilir.
 4. İstenilen özelliklerde dalga sistemde belirtilen oklar yardmıyla seçilir.
 5. Çıkış özelliğinin verilmesi için out tuşuna basılır ve çıkış alınmış olunur.
 6. Deney tamamlandıktan sonra tekrar out tuşuna basılarak sistem stanby konumuna alınır.
 7. En son aşamada ise sistem tekrar on/off tuşuna basılarak kapatılır.