Döküman No
MMF.TL.0038
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ VE KAPSAMI:

Yüksek çözünürlülükle direnç, gerili ve akım özellikleri belirlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca sistemde uygun ısıl çift ile sıcaklık ölçümü yapabilmektedir.

 

KULLANIMI:

  • Sistem 220 volt gerilim ile çalışabilmektedir. Bu kapsamda cihaz şehir şebekesine bağlanarak çalıştırılır.
  • Bu nedenle sistemin ön panelinde bulunan on/off tuşuyla sistem çalışır hale getirilir.
  • Daha sonrasında istenilen ölçüme göre direnç, gerili ve akım tuşuna basılarak gerekli ölçümler alınabilmektedir.
  • Sistemin ön tarafında bulunan problerın yerleştirilebileceği boşluklara problar yerleştirilir.
  • Probların uçları ölçülmek istenilen malzemeye tutturulur.
  • Sistemin ön tarafında bir adet gösterge paneli bulunmaktadır.
  • Burası yardımıyla ölçümlemek istenilen parametreler burada gözükmektedir.
  • İstenilen ölçümler alındıktan sonra sistem ön panelden kapatılır ve cihaz 220 Volt gerilimden çıkartılır.