Doküman No
MMF.TL.0017
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Isıl işlem fırınları temperleme, sertleştirme, tavlama, işleme, ön     ısıtma, kurutma ve yaşlandırma gibi prosedürler ile metallerin istenilen mekanik özellikler ve iç yapılarının sağlanması için kullanılır. Isıl işlem fırını kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Fırını, “Steurstom ein” konumuna getirerek açınız.
  2. Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.
  3. “Prog” tuşuna basarak istenilen tarih ve saati giriniz.
  4. Tuşları kullanarak, ısı rejimini ayarlayınız.
  5. “Start” tuşuna basınız.
  6. İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.
  7. Cihazı kapatınız.