Doküman No
MMF.TL. 0058
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvar kullanımı öncesi Laboratuvar Sorumlusuna bilgi verilmelidir. Laboratuvar Sorumlusu izni olmadan laboratuvara giriş yapılmamalıdır.
 3. Laboratuvarda çalışma sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli, çalışırken mutlaka önlük ve kapalı ayakkabı giyilmelidir.
 4. Çalışma sırasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, maske, koruyucu gözlük, iş güvenliği ayakkabısı, yüz siperliği vb.) çalışmanın özelliğine göre kullanılmalıdır.
 5. Çalıştığınız ekipmanın acil durum tedbirleri hakkında bilgi edininiz ve çalışma tamamlanmadan ekipmanın yanında ayrılmayınız.
 6. Döküm işlemi öncesi döküm potasının temiz olduğundan emin olunuz. Döküm işlemi sonrasında da döküm potası temiz bırakınız.
 7.  Döküm işlemi sonrası kokil kalıba elle dokunmayınız. Eğer kokil kalıbı yerinden alacaksanız gerekli ekipmanı kullanınız.
 8. Kullanımını bilmediğiniz cihaz ve ekipmanları kullanmayınız. Öncellikle kullanım kılavuzunu okuyunuz veya Laboratuvar Sorumlusundan yardım isteyiniz.
 9. Laboratuvarda bulunan sarf malzeme, alet ve ekipmanların yerleri kesinlikle değiştirilmemelidir. Kullanılan alet ve ekipmanlar işleri bittikten sonra düzenli bir şekilde aynı yerlerinde saklanmalıdır.
 10. Cihaz veya ekipmanlarda herhangi bir arıza tespit ettiğinizde Laboratuvar Sorumlusuna hemen bilgi veriniz.
 11. Çalışma öncesi ve sonrası cihazların temizliğine özen gösterilmelidir. Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Laboratuvara kesinlikle yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 12. Elektrikli cihaz ve ekipmanların bağlantıları yapılırken ellerinizin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma bittikten sonra tüm cihazların elektrik bağlantısı kesilerek kapalı olduğundan emin olunmalıdır.