Doküman No
MMF.TL.0036
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

1-Sistem arkasında bulunan açma – kapama tuşuyla sistem açılır ve sistem çalışır hale gelir.

2-Daha sonrasında darası alınacak malzeme var ise darası alınır (Tare tuşu yardımıyla).

3-Darası alınan  malzemenin içine ölçülmesi planlanan malzeme yerleştirlir ve ölçüm gerçekleştirilir.

4-Sistem açma kapama tuşuna basılarak sistem kapanır.