Döküman No
MMF.TL.0036
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ VE KAPSAMI:

Yüksek hassasiyet ile malzemelerin ağırlığını ölçülmesi için kullanılmaktadır.

 

KULLANIMI:

1-Sistem arkasında bulunan açma – kapama tuşuyla sistem açılır ve sistem çalışır hale gelir.

2-Daha sonrasında darası alınacak malzeme var ise darası alınır (Tare tuşu yardımıyla).

3-Darası alınan  malzemenin içine ölçülmesi planlanan malzeme yerleştirlir ve ölçüm gerçekleştirilir.

4-Sistem açma kapama tuşuna basılarak sistem kapanır.