Doküman No
MMF.TL. 0051
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvara, laboratuvar sorumlusu ve/veya yetki verdiği kişilerden birinin eşliği olmadan girilmesi yasaktır.
 3. Laboratuvarda kullanılacak herhangi bir cihaz için laboratuvar sorumlusunun önceden bilgilendirilmesi zorunludur.
 4. Gerek laboratuvar zimmetindeki bilgisayarları kullanırken gerekse de kendi şahsi bilgisayarlarınızı kullanırken internet üzerinden işlenecek tüm bilişim suçlarının yükümlülüğünün kullanan kişiye ait olduğunu unutmayınız.
 5. Laboratuvarda bulunan cihaz ve eşyalara zarar verecek davranışlarda bulunmayınız. Aksi halde doğacak maddi zarardan sorumlu olduğunuzu unutmayınız.
 6. Kullanılan cihazlardaki herhangi arıza ve eksiklikler için laboratuvar sorumlusuna bilgilendirme yapınız.
 7. Laboratuvar kamera sistemi ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
 8. Yürütülmekte olan projelerde kullanılan cihaz ve malzemelere; laboratuvar veya ilgili projenin sorumlusunun izni olmadan; dokunulması/ödünç alınması veya yerinin değiştirilmesi yasaktır.
 9. Laboratuvarda çalışma yapılırken temel iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyulması zorunludur. Aksi takdirde sorumluluk kullanan kişiye aittir.
 10. Laboratuvardan ayrılırken kullandığınız cihazları düzgün bir şekilde bıraktığınızdan ve (devam etmesi gereken bir işlem yoksa) kapattığınızdan emin olunuz.
 11. Laboratuvarda işiniz bittiğinde masa ve sandalyeleri düzgün bir şekilde bırakınız. Temiz ve düzenli çalışmaya özen gösteriniz.